นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1150604 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150604.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:17:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:49 +0700","id":24005,"asset_file_size":66818}
  • Small_p1150603 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150603.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:15:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:48 +0700","id":24004,"asset_file_size":76987}
  • Small_100_5007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5007.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:19:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","id":23845,"asset_file_size":95901}
  • Small_100_5014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5014.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:11:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","id":23844,"asset_file_size":106273}
  • Small_100_5006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5006.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:10:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","id":23843,"asset_file_size":103104}
  • Small_100_5003 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5003.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:10:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","id":23842,"asset_file_size":84427}
  • Small_100_5002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5002.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:10:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","id":23841,"asset_file_size":79629}
  • Small_100_4998 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4998.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:09:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","id":23840,"asset_file_size":81059}
  • Small_100_4997 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4997.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:09:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","id":23839,"asset_file_size":79979}
ขนาดย่อ: