นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_esp8266_rtd {"modified_at":"2017/02/05 10:31:01 +0700","id":60296,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ESP8266_RTD.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/05 10:31:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"ESP8266+RTD","created_at":"2017/02/05 10:30:59 +0700","asset_updated_at":"2017/02/05 10:30:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24113}
  • Small_screenshot_2016-12-24-20-25-04 {"modified_at":"2016/12/24 20:28:24 +0700","id":59936,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Screenshot_2016-12-24-20-25-04.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/24 20:28:24 +0700","media_folder_id":96,"description":"Capture-01","created_at":"2016/12/24 20:28:20 +0700","asset_updated_at":"2016/12/24 20:28:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67581}
  • Small_s-l1600 {"modified_at":"2016/05/10 19:52:56 +0700","id":57795,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s-l1600.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/10 19:52:56 +0700","media_folder_id":96,"description":"RFID-1","created_at":"2016/05/10 19:52:53 +0700","asset_updated_at":"2016/05/10 19:52:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":164900}
  • Small_20151012_132740 {"modified_at":"2015/12/15 20:36:29 +0700","id":55787,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20151012_132740.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/15 20:36:29 +0700","media_folder_id":96,"description":"2015-002","created_at":"2015/12/15 20:36:26 +0700","asset_updated_at":"2015/12/15 20:36:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":238587}
  • Small_20150912_080320 {"modified_at":"2015/12/15 20:35:43 +0700","id":55786,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20150912_080320.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/15 20:35:43 +0700","media_folder_id":96,"description":"2015-001","created_at":"2015/12/15 20:35:38 +0700","asset_updated_at":"2015/12/15 20:35:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":179149}
  • Small_hood-01 {"modified_at":"2015/05/26 19:45:18 +0700","id":52910,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood-01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/26 19:45:18 +0700","media_folder_id":96,"description":"Hood-01.jpg","created_at":"2015/05/26 19:45:13 +0700","asset_updated_at":"2015/05/26 19:45:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":431587}
  • Small_gpio-readall {"modified_at":"2015/04/22 20:11:57 +0700","id":52349,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"gpio-readall.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/22 20:11:57 +0700","media_folder_id":96,"description":"gpio-readall.png","created_at":"2015/04/22 20:11:54 +0700","asset_updated_at":"2015/04/22 20:11:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39963}
  • Small_sec_2547 {"modified_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","id":51347,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sec_2547.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/28 22:37:05 +0700","media_folder_id":96,"description":"sec","created_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","asset_updated_at":"2015/02/28 22:36:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":77810}
  • {"modified_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","id":42149,"commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"test.bat","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 20:22:25 +0700","media_folder_id":96,"description":"test.bat","created_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 20:22:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65}
ขนาดย่อ: