นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_100_1516 {"asset_file_name":"100_1516.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","media_folder_id":96,"description":"Degasser","updated_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89076,"id":33579,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_vwd_d2-09 {"asset_file_name":"VWD_D2-09.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":20025,"id":33365,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_vwd_d2-08 {"asset_file_name":"VWD_D2-08.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13042,"id":33364,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_vwd_d2-07 {"asset_file_name":"VWD_D2-07.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11832,"id":33363,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_vwd_d2-06 {"asset_file_name":"VWD_D2-06.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26803,"id":33362,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_vwd_d2-05 {"asset_file_name":"VWD_D2-05.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15819,"id":33361,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_vwd_d2-04 {"asset_file_name":"VWD_D2-04.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28018,"id":33360,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_vwd_d2-03 {"asset_file_name":"VWD_D2-03.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46742,"id":33359,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_vwd_d2-02 {"asset_file_name":"VWD_D2-02.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8237,"id":33358,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_vwd_d2-01 {"asset_file_name":"VWD_D2-01.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:54:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:54:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/02/05 12:54:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23400,"id":33357,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_0955 {"asset_file_name":"100_0955.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:53:49 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:53:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/02/05 12:53:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81115,"id":33356,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_0954 {"asset_file_name":"100_0954.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:53:38 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:53:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/02/05 12:53:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79544,"id":33355,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_0952 {"asset_file_name":"100_0952.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:53:27 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:53:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/02/05 12:53:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107253,"id":33354,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_0951 {"asset_file_name":"100_0951.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/02/05 12:53:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"HPLC VWD Lamp","updated_at":"2012/02/05 12:53:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/02/05 12:53:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105859,"id":33353,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_flapper-01 {"asset_file_name":"Flapper-01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/01/10 12:01:30 +0700","media_folder_id":96,"description":"6890 GC Flapper","updated_at":"2012/01/10 12:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/10 12:01:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36866,"id":32739,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:01:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_0308 {"asset_file_name":"100_0308.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","media_folder_id":96,"description":"6890 GC Flapper","updated_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95176,"id":32738,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_0305 {"asset_file_name":"100_0305.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/01/10 12:00:43 +0700","media_folder_id":96,"description":"6890 GC Flapper","updated_at":"2012/01/10 12:00:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/10 12:00:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107684,"id":32737,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_0304 {"asset_file_name":"100_0304.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/01/10 12:00:28 +0700","media_folder_id":96,"description":"6890 GC Flapper","updated_at":"2012/01/10 12:00:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/10 12:00:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152151,"id":32736,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_0303 {"asset_file_name":"100_0303.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/01/10 12:00:07 +0700","media_folder_id":96,"description":"6890 GC Flapper","updated_at":"2012/01/10 12:00:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/10 12:00:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124191,"id":32735,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ref_diagram01 {"asset_file_name":"Ref_Diagram01.GIF","visibility":2,"modified_at":"2011/09/04 14:47:10 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95","updated_at":"2011/09/04 14:47:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2011/09/04 14:47:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18966,"id":29777,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:47:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8891 {"asset_file_name":"100_8891.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/09/04 14:33:47 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95","updated_at":"2011/09/04 14:33:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/09/04 14:33:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79437,"id":29776,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8888 {"asset_file_name":"100_8888.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/09/04 14:33:36 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95","updated_at":"2011/09/04 14:33:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/09/04 14:33:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91086,"id":29775,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8885 {"asset_file_name":"100_8885.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/09/04 14:33:21 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95","updated_at":"2011/09/04 14:33:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/09/04 14:33:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75366,"id":29774,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8882 {"asset_file_name":"100_8882.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/09/04 14:33:10 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95","updated_at":"2011/09/04 14:33:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/09/04 14:33:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130736,"id":29773,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8878 {"asset_file_name":"100_8878.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/09/04 14:32:55 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95","updated_at":"2011/09/04 14:32:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/09/04 14:32:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119558,"id":29772,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:32:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8992 {"asset_file_name":"100_8992.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/08/31 15:12:56 +0700","media_folder_id":96,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","updated_at":"2011/08/31 15:12:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/08/31 15:12:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":194150,"id":29625,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8938 {"asset_file_name":"100_8938.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/08/31 15:12:40 +0700","media_folder_id":96,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","updated_at":"2011/08/31 15:12:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/08/31 15:12:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":113854,"id":29624,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8934 {"asset_file_name":"100_8934.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/08/31 15:12:19 +0700","media_folder_id":96,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","updated_at":"2011/08/31 15:12:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/08/31 15:12:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":114949,"id":29623,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8933 {"asset_file_name":"100_8933.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/08/31 15:12:04 +0700","media_folder_id":96,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","updated_at":"2011/08/31 15:12:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/08/31 15:12:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130340,"id":29622,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8926 {"asset_file_name":"100_8926.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/08/31 15:11:53 +0700","media_folder_id":96,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","updated_at":"2011/08/31 15:11:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/08/31 15:11:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109704,"id":29621,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:11:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8924 {"asset_file_name":"100_8924.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/08/31 15:11:37 +0700","media_folder_id":96,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","updated_at":"2011/08/31 15:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/08/31 15:11:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103655,"id":29620,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:11:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8916 {"asset_file_name":"100_8916.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/08/31 15:11:22 +0700","media_folder_id":96,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","updated_at":"2011/08/31 15:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/08/31 15:11:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101037,"id":29619,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:11:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8923 {"asset_file_name":"100_8923.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/08/31 15:10:51 +0700","media_folder_id":96,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","updated_at":"2011/08/31 15:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/08/31 15:10:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98017,"id":29618,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:10:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_100_8921 {"asset_file_name":"100_8921.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/08/31 15:10:30 +0700","media_folder_id":96,"description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","updated_at":"2011/08/31 15:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/08/31 15:10:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105663,"id":29617,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:10:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_8ch_tc-amp {"asset_file_name":"8ch_tc-amp.gif","visibility":2,"modified_at":"2011/08/16 10:40:26 +0700","media_folder_id":96,"description":"Thermocouple preamp","updated_at":"2011/08/16 10:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2011/08/16 10:40:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8856,"id":29215,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/16 10:40:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_dataloggerv2-03 {"asset_file_name":"dataloggerV2-03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEC Datalogger v2","updated_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/25 16:58:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48970,"id":28450,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: