นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_panel {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panel.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:04:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:20 +0700","id":2898,"asset_file_size":53337}
 • Tiny_nmr500mhz {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nmr500mhz.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:04:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","id":2896,"asset_file_size":38708}
 • Tiny_lock_xcvr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lock_xcvr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","id":2895,"asset_file_size":66014}
 • Tiny_lock2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lock2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","id":2894,"asset_file_size":33850}
 • Tiny_lock1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lock1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","id":2893,"asset_file_size":88960}
 • Tiny_40mhz_ref2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"40mhz_ref2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","id":2892,"asset_file_size":97130}
 • Tiny_40mhz_ref1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"40mhz_ref1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","id":2891,"asset_file_size":81048}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"nora_nobra.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Nora Nobra","created_at":"2007/12/19 11:52:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","id":1960,"asset_file_size":765030}
 • Tiny_lbv88720 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lbv88720.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Z230A","created_at":"2007/12/18 14:44:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","id":1914,"asset_file_size":39826}
 • Tiny_tr_new {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TR_new.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:23:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","id":1913,"asset_file_size":57175}
 • Tiny_tr_brk {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TR_brk.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:23:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","id":1912,"asset_file_size":24968}
 • Tiny_tr220-18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TR220-18.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:23:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","id":1911,"asset_file_size":20846}
 • Tiny_relay24v {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Relay24V.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:22:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","id":1910,"asset_file_size":52641}
 • Tiny_reg_15015 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Reg_15015.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:22:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","id":1909,"asset_file_size":50929}
 • Tiny_layout {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Layout.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:22:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:52:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:52:07 +0700","id":1908,"asset_file_size":59253}
 • Tiny_kohmook_nuy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kohmook_nuy.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e49\u0e22","created_at":"2007/12/17 09:37:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:46 +0700","id":1779,"asset_file_size":56556}
 • Tiny_lays {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lays.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Take care","created_at":"2007/12/16 13:53:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","id":1740,"asset_file_size":30695}
 • {"asset_content_type":"application/x-executable","asset_file_name":"ap105.o","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:47:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:19 +0700","id":1717,"asset_file_size":12932}
 • {"asset_content_type":"text/x-c","asset_file_name":"ap105v1.c","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:47:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","id":1716,"asset_file_size":6656}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"X_Logger_RH.msi","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:47:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","id":1715,"asset_file_size":4438016}
 • Tiny_100_3621 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3621.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:46:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","id":1714,"asset_file_size":27136}
 • Tiny_ap105_graph {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ap105_graph.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Temperature and Humidity","created_at":"2007/12/16 10:46:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","id":1713,"asset_file_size":124475}
 • Tiny_line_sch {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"line_sch.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:35:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:50:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:50:15 +0700","id":1710,"asset_file_size":7015}
 • Tiny_line#4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:35:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","id":1709,"asset_file_size":32493}
 • Tiny_line#5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:35:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","id":1708,"asset_file_size":29129}
ขนาดย่อ: