นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"base64","asset_updated_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","asset_file_name":"003.b64","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":42144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":339572,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","modified_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"MSG File","asset_updated_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","asset_file_name":"ServiceMan.msg","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":42138,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":846999,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_amd_x2_3600-2 {"member_only_commentable":true,"description":"AMD_X2_3600","asset_updated_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","asset_file_name":"AMD_X2_3600-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142888,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","modified_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_3175 {"member_only_commentable":false,"description":"nmr","asset_updated_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","asset_file_name":"100_3175.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38501,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136873,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","modified_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_3170 {"member_only_commentable":false,"description":"nmr","asset_updated_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","asset_file_name":"100_3170.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38494,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106815,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","modified_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ipcam-02 {"member_only_commentable":false,"description":"IP CAM","asset_updated_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","asset_file_name":"IPcam-02.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":38463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":353968,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","modified_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ipcam-01 {"member_only_commentable":false,"description":"IP CAM","asset_updated_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","asset_file_name":"IPcam-01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":38462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":353869,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","modified_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_quanta_manual-01 {"member_only_commentable":false,"description":"quanta","asset_updated_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","asset_file_name":"quanta_manual-01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37503,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62829,"media_folder_id":96,"created_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","modified_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_secret-003 {"member_only_commentable":false,"description":"secret-003.jpg","asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","asset_file_name":"secret-003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35188,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7452,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","modified_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: