นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_dataloggerv2-02 {"member_only_commentable":false,"description":"SEC Datalogger v2","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","asset_file_name":"dataloggerV2-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28449,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99166,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/25 16:58:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dataloggerv2-01 {"member_only_commentable":false,"description":"SEC Datalogger v2","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","asset_file_name":"dataloggerV2-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28448,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79999,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/25 16:58:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:41:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:41:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_600kva-01 {"member_only_commentable":false,"description":"600 kVA","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","asset_file_name":"600kVA-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169681,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/24 08:33:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:41:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:41:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_source-14 {"member_only_commentable":false,"description":"Ion source","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:21 +0700","asset_file_name":"source-14.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":28272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30067,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/14 09:42:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_source-13 {"member_only_commentable":false,"description":"Ion source","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:21 +0700","asset_file_name":"source-13.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":28271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40587,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/14 09:42:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_source-12 {"member_only_commentable":false,"description":"Ion source","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:20 +0700","asset_file_name":"source-12.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":28270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39088,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/14 09:42:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_source-11 {"member_only_commentable":false,"description":"Ion source","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:20 +0700","asset_file_name":"source-11.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":28269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8968,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/14 09:41:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7795 {"member_only_commentable":false,"description":"KM \u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:13 +0700","asset_file_name":"100_7795.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":192707,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/09 16:15:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7793 {"member_only_commentable":false,"description":"KM \u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:11 +0700","asset_file_name":"100_7793.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28167,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135642,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/08 13:26:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7619-vert {"member_only_commentable":false,"description":"KM \u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:11 +0700","asset_file_name":"100_7619-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28166,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":856565,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/08 13:26:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_n2gen_ladder {"member_only_commentable":false,"description":"N2 PLC","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:07 +0700","asset_file_name":"N2Gen_ladder.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17912,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/01 12:41:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7568 {"member_only_commentable":false,"description":"N2 PLC","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:07 +0700","asset_file_name":"100_7568.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28096,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98304,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/01 12:40:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7565 {"member_only_commentable":false,"description":"N2 PLC","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:07 +0700","asset_file_name":"100_7565.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111814,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/05/01 12:40:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ph_testerv2 {"member_only_commentable":false,"description":"pH Tester","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_file_name":"pH_TesterV2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":28045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7519,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/04/22 18:23:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_เหรียญ-01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:47 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94380,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/04/15 11:25:27 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:49:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:49:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_เหรียญ-01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:47 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d-01.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":27954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6505,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/04/15 11:24:59 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:49:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:49:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic12f510-02 {"member_only_commentable":false,"description":"PIC12F510","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","asset_file_name":"pic12f510-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27921,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43323,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/04/11 17:03:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic12f510-01 {"member_only_commentable":false,"description":"PIC12F510","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","asset_file_name":"pic12f510-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27920,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19001,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/04/11 17:03:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7555 {"member_only_commentable":false,"description":"0.5 PSI","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","asset_file_name":"100_7555.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27869,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63832,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/04/02 09:15:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:37:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:37:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7554 {"member_only_commentable":false,"description":"0.5 PSI","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","asset_file_name":"100_7554.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27868,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71148,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/04/02 09:14:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:37:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:37:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_stirrer-02 {"member_only_commentable":false,"description":"Speed circuit","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:10 +0700","asset_file_name":"Stirrer-02.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":27669,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24406,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/03/17 09:59:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:36:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_stirrer-01 {"member_only_commentable":false,"description":"Speed circuit","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:10 +0700","asset_file_name":"Stirrer-01.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":27668,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16672,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/03/17 09:59:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:36:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_z_a {"member_only_commentable":false,"description":"Encoder for microtome","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:38 +0700","asset_file_name":"Z_A.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":27205,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6543,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/11 17:59:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_b_a {"member_only_commentable":false,"description":"Encoder for microtome","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:38 +0700","asset_file_name":"B_A.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":27204,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7006,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/11 17:58:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7526 {"member_only_commentable":false,"description":"Encoder for microtome","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","asset_file_name":"100_7526.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27194,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146098,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/11 15:06:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7524 {"member_only_commentable":false,"description":"Encoder for microtome","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","asset_file_name":"100_7524.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27193,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136801,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/11 15:06:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7523 {"member_only_commentable":false,"description":"Encoder for microtome","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","asset_file_name":"100_7523.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27192,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123552,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/11 15:06:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7518 {"member_only_commentable":false,"description":"Encoder for microtome","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","asset_file_name":"100_7518.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27191,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117198,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/11 15:06:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7517 {"member_only_commentable":false,"description":"Encoder for microtome","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","asset_file_name":"100_7517.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27190,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91419,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/11 15:05:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_6951-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","asset_file_name":"100_6951-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":268029,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/05 11:03:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_6645-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","asset_file_name":"100_6645-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":452197,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/05 11:03:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_6466-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","asset_file_name":"100_6466-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":384632,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/05 11:03:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_6101-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","asset_file_name":"100_6101-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":307383,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/05 11:02:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5825-vert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:31 +0700","asset_file_name":"100_5825-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27133,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":245815,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/02/05 11:02:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-12 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26945,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45180,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 16:02:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-11 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65900,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 16:02:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: