นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_dataloggerv2-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":99166,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28449,"created_at":"2011/05/25 16:58:18 +0700","asset_file_name":"dataloggerV2-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:41:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","description":"SEC Datalogger v2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dataloggerv2-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:41:13 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":79999,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28448,"created_at":"2011/05/25 16:58:04 +0700","asset_file_name":"dataloggerV2-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:41:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","description":"SEC Datalogger v2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_600kva-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:41:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":169681,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28433,"created_at":"2011/05/24 08:33:09 +0700","asset_file_name":"600kVA-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:41:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:30 +0700","description":"600 kVA","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_source-14 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":30067,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":28272,"created_at":"2011/05/14 09:42:51 +0700","asset_file_name":"source-14.GIF","updated_at":"2011/05/31 19:40:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:21 +0700","description":"Ion source","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_source-13 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":40587,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":28271,"created_at":"2011/05/14 09:42:35 +0700","asset_file_name":"source-13.GIF","updated_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:21 +0700","description":"Ion source","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_source-12 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":39088,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":28270,"created_at":"2011/05/14 09:42:20 +0700","asset_file_name":"source-12.GIF","updated_at":"2011/05/31 19:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:20 +0700","description":"Ion source","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_source-11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:25 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":8968,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":28269,"created_at":"2011/05/14 09:41:51 +0700","asset_file_name":"source-11.GIF","updated_at":"2011/05/31 19:40:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:20 +0700","description":"Ion source","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7795 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:51 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":192707,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28177,"created_at":"2011/05/09 16:15:11 +0700","asset_file_name":"100_7795.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:39:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:13 +0700","description":"KM \u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7793 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":135642,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28167,"created_at":"2011/05/08 13:26:50 +0700","asset_file_name":"100_7793.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:39:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:11 +0700","description":"KM \u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7619-vert {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:48 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":856565,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28166,"created_at":"2011/05/08 13:26:32 +0700","asset_file_name":"100_7619-vert.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:11 +0700","description":"KM \u0e27\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_n2gen_ladder {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:29 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":17912,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28097,"created_at":"2011/05/01 12:41:07 +0700","asset_file_name":"N2Gen_ladder.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:07 +0700","description":"N2 PLC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7568 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:29 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":98304,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28096,"created_at":"2011/05/01 12:40:53 +0700","asset_file_name":"100_7568.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:39:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:07 +0700","description":"N2 PLC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7565 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:27 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":111814,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28095,"created_at":"2011/05/01 12:40:36 +0700","asset_file_name":"100_7565.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:39:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:07 +0700","description":"N2 PLC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ph_testerv2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:15 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":7519,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":28045,"created_at":"2011/04/22 18:23:24 +0700","asset_file_name":"pH_TesterV2.gif","updated_at":"2011/05/31 19:39:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","description":"pH Tester","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_เหรียญ-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:49:25 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":94380,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27955,"created_at":"2011/04/15 11:25:27 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d-01.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:49:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:47 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_เหรียญ-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:49:25 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":6505,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":27954,"created_at":"2011/04/15 11:24:59 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d-01.gif","updated_at":"2011/06/01 16:49:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:47 +0700","description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_pic12f510-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":43323,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27921,"created_at":"2011/04/11 17:03:22 +0700","asset_file_name":"pic12f510-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","description":"PIC12F510","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_pic12f510-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":19001,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27920,"created_at":"2011/04/11 17:03:04 +0700","asset_file_name":"pic12f510-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","description":"PIC12F510","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7555 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:37:52 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":63832,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27869,"created_at":"2011/04/02 09:15:21 +0700","asset_file_name":"100_7555.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:37:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","description":"0.5 PSI","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7554 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:37:51 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":71148,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27868,"created_at":"2011/04/02 09:14:57 +0700","asset_file_name":"100_7554.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:37:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","description":"0.5 PSI","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_stirrer-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:36:53 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":24406,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":27669,"created_at":"2011/03/17 09:59:55 +0700","asset_file_name":"Stirrer-02.gif","updated_at":"2011/05/31 19:36:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:10 +0700","description":"Speed circuit","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_stirrer-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:36:52 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":16672,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":27668,"created_at":"2011/03/17 09:59:37 +0700","asset_file_name":"Stirrer-01.gif","updated_at":"2011/05/31 19:36:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:10 +0700","description":"Speed circuit","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_z_a {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":6543,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":27205,"created_at":"2011/02/11 17:59:07 +0700","asset_file_name":"Z_A.gif","updated_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:38 +0700","description":"Encoder for microtome","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_b_a {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":7006,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":27204,"created_at":"2011/02/11 17:58:54 +0700","asset_file_name":"B_A.gif","updated_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:38 +0700","description":"Encoder for microtome","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7526 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":146098,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27194,"created_at":"2011/02/11 15:06:53 +0700","asset_file_name":"100_7526.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:34:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","description":"Encoder for microtome","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7524 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":136801,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27193,"created_at":"2011/02/11 15:06:37 +0700","asset_file_name":"100_7524.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","description":"Encoder for microtome","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7523 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":123552,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27192,"created_at":"2011/02/11 15:06:23 +0700","asset_file_name":"100_7523.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","description":"Encoder for microtome","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7518 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":117198,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27191,"created_at":"2011/02/11 15:06:10 +0700","asset_file_name":"100_7518.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","description":"Encoder for microtome","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_7517 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":91419,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27190,"created_at":"2011/02/11 15:05:53 +0700","asset_file_name":"100_7517.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","description":"Encoder for microtome","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_6951-vert {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":268029,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27137,"created_at":"2011/02/05 11:03:44 +0700","asset_file_name":"100_6951-vert.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_6645-vert {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":452197,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27136,"created_at":"2011/02/05 11:03:27 +0700","asset_file_name":"100_6645-vert.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_6466-vert {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":384632,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27135,"created_at":"2011/02/05 11:03:12 +0700","asset_file_name":"100_6466-vert.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_6101-vert {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":307383,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27134,"created_at":"2011/02/05 11:02:58 +0700","asset_file_name":"100_6101-vert.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_5825-vert {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":245815,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27133,"created_at":"2011/02/05 11:02:44 +0700","asset_file_name":"100_5825-vert.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:31 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dip-12 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":45180,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26945,"created_at":"2011/01/22 16:02:35 +0700","asset_file_name":"dip-12.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","description":"Clean DIP MAT95","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dip-11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":65900,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26944,"created_at":"2011/01/22 16:02:17 +0700","asset_file_name":"dip-11.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","description":"Clean DIP MAT95","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: