นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"003.b64","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"base64","created_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/15 18:13:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/15 18:13:16 +0700","id":42144,"asset_file_size":339572}
  • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"ServiceMan.msg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"MSG File","created_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/15 17:32:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/15 17:32:27 +0700","id":42138,"asset_file_size":846999}
  • Small_amd_x2_3600-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AMD_X2_3600-2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"AMD_X2_3600","created_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/25 20:16:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/25 20:16:44 +0700","id":40935,"asset_file_size":142888}
  • Small_100_3175 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3175.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"nmr","created_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/01 18:49:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/01 18:49:09 +0700","id":38501,"asset_file_size":136873}
  • Small_100_3170 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3170.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"nmr","created_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/01 16:41:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/01 16:41:50 +0700","id":38494,"asset_file_size":106815}
  • Small_ipcam-02 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"IPcam-02.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"IP CAM","created_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/27 19:57:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/27 19:57:03 +0700","id":38463,"asset_file_size":353968}
  • Small_ipcam-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"IPcam-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"IP CAM","created_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/27 19:56:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/27 19:56:31 +0700","id":38462,"asset_file_size":353869}
  • Small_quanta_manual-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"quanta_manual-01.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"quanta","created_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/06 14:48:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/06 14:48:51 +0700","id":37503,"asset_file_size":62829}
  • Small_secret-003 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"secret-003.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"secret-003.jpg","created_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/30 11:02:26 +0700","id":35188,"asset_file_size":7452}
ขนาดย่อ: