นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_vwd_d2-07 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":11832,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33363,"created_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-07.gif","updated_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vwd_d2-06 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":26803,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33362,"created_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-06.gif","updated_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vwd_d2-05 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":15819,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33361,"created_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-05.gif","updated_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vwd_d2-04 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":28018,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33360,"created_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-04.gif","updated_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vwd_d2-03 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":46742,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33359,"created_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-03.gif","updated_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vwd_d2-02 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":8237,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33358,"created_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-02.gif","updated_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_vwd_d2-01 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:54:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":23400,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33357,"created_at":"2012/02/05 12:54:07 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-01.gif","updated_at":"2012/02/05 12:54:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:07 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_0955 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:53:49 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":81115,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33356,"created_at":"2012/02/05 12:53:47 +0700","asset_file_name":"100_0955.JPG","updated_at":"2012/02/05 12:53:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:47 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_0954 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:53:38 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":79544,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33355,"created_at":"2012/02/05 12:53:33 +0700","asset_file_name":"100_0954.JPG","updated_at":"2012/02/05 12:53:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:33 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_0952 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:53:27 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":107253,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33354,"created_at":"2012/02/05 12:53:21 +0700","asset_file_name":"100_0952.JPG","updated_at":"2012/02/05 12:53:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:21 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_0951 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:53:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":105859,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33353,"created_at":"2012/02/05 12:53:08 +0700","asset_file_name":"100_0951.JPG","updated_at":"2012/02/05 12:53:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:53:08 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_flapper-01 {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/10 12:01:30 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":36866,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":32739,"created_at":"2012/01/10 12:01:25 +0700","asset_file_name":"Flapper-01.jpg","updated_at":"2012/01/10 12:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:01:25 +0700","description":"6890 GC Flapper","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_0308 {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":95176,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":32738,"created_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","asset_file_name":"100_0308.JPG","updated_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:54 +0700","description":"6890 GC Flapper","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_0305 {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/10 12:00:43 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":107684,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":32737,"created_at":"2012/01/10 12:00:38 +0700","asset_file_name":"100_0305.JPG","updated_at":"2012/01/10 12:00:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:38 +0700","description":"6890 GC Flapper","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_0304 {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/10 12:00:28 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":152151,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":32736,"created_at":"2012/01/10 12:00:23 +0700","asset_file_name":"100_0304.JPG","updated_at":"2012/01/10 12:00:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:23 +0700","description":"6890 GC Flapper","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_0303 {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/10 12:00:07 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":124191,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":32735,"created_at":"2012/01/10 12:00:04 +0700","asset_file_name":"100_0303.JPG","updated_at":"2012/01/10 12:00:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/10 12:00:04 +0700","description":"6890 GC Flapper","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ref_diagram01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/09/04 14:47:10 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":18966,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":29777,"created_at":"2011/09/04 14:47:05 +0700","asset_file_name":"Ref_Diagram01.GIF","updated_at":"2011/09/04 14:47:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:47:05 +0700","description":"MAT95","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_8891 {"commentable":true,"modified_at":"2011/09/04 14:33:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":79437,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":29776,"created_at":"2011/09/04 14:33:46 +0700","asset_file_name":"100_8891.JPG","updated_at":"2011/09/04 14:33:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:46 +0700","description":"MAT95","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_8888 {"commentable":true,"modified_at":"2011/09/04 14:33:36 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":91086,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":29775,"created_at":"2011/09/04 14:33:33 +0700","asset_file_name":"100_8888.JPG","updated_at":"2011/09/04 14:33:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:33 +0700","description":"MAT95","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_8885 {"commentable":true,"modified_at":"2011/09/04 14:33:21 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":75366,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":29774,"created_at":"2011/09/04 14:33:17 +0700","asset_file_name":"100_8885.JPG","updated_at":"2011/09/04 14:33:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:17 +0700","description":"MAT95","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_8882 {"commentable":true,"modified_at":"2011/09/04 14:33:10 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":130736,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":29773,"created_at":"2011/09/04 14:33:06 +0700","asset_file_name":"100_8882.JPG","updated_at":"2011/09/04 14:33:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:33:06 +0700","description":"MAT95","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_8878 {"commentable":true,"modified_at":"2011/09/04 14:32:55 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":119558,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":29772,"created_at":"2011/09/04 14:32:51 +0700","asset_file_name":"100_8878.JPG","updated_at":"2011/09/04 14:32:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/04 14:32:51 +0700","description":"MAT95","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_8992 {"commentable":true,"modified_at":"2011/08/31 15:12:56 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":194150,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":29625,"created_at":"2011/08/31 15:12:53 +0700","asset_file_name":"100_8992.JPG","updated_at":"2011/08/31 15:12:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:53 +0700","description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_8938 {"commentable":true,"modified_at":"2011/08/31 15:12:40 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":113854,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":29624,"created_at":"2011/08/31 15:12:35 +0700","asset_file_name":"100_8938.JPG","updated_at":"2011/08/31 15:12:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:35 +0700","description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_100_8934 {"commentable":true,"modified_at":"2011/08/31 15:12:19 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":114949,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":29623,"created_at":"2011/08/31 15:12:14 +0700","asset_file_name":"100_8934.JPG","updated_at":"2011/08/31 15:12:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/08/31 15:12:14 +0700","description":"LC-MS.MS \u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: