นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_dip-10 {"asset_file_name":"dip-10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 16:01:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82026,"id":26943,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-09 {"asset_file_name":"dip-09.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 16:00:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60418,"id":26942,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-08 {"asset_file_name":"dip-08.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 16:00:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49734,"id":26941,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-07 {"asset_file_name":"dip-07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 16:00:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54467,"id":26940,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-06 {"asset_file_name":"dip-06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 15:42:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50688,"id":26939,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-05 {"asset_file_name":"dip-05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 15:41:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67539,"id":26938,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-04 {"asset_file_name":"dip-04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 15:40:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40348,"id":26937,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-03 {"asset_file_name":"dip-03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 15:40:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43865,"id":26936,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-02 {"asset_file_name":"dip-02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 15:40:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43946,"id":26935,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-01 {"asset_file_name":"dip-01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:13 +0700","media_folder_id":96,"description":"Clean DIP MAT95","updated_at":"2011/05/31 19:33:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/22 15:39:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51418,"id":26934,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7420a {"asset_file_name":"100_7420a.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:12 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 ","updated_at":"2011/05/31 19:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/21 17:39:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138155,"id":26931,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7419a {"asset_file_name":"100_7419a.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 ","updated_at":"2011/05/31 19:33:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/21 17:39:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":117292,"id":26930,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7420 {"asset_file_name":"100_7420.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","updated_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/20 17:12:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138155,"id":26913,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7419 {"asset_file_name":"100_7419.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","updated_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/20 17:12:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":117292,"id":26912,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7418 {"asset_file_name":"100_7418.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:02 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","updated_at":"2011/05/31 19:33:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/20 17:12:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70967,"id":26911,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7417 {"asset_file_name":"100_7417.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","updated_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/20 17:11:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59998,"id":26910,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7416 {"asset_file_name":"100_7416.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","updated_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/20 17:10:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76523,"id":26909,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063_9v {"asset_file_name":"MC34063_9V.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","media_folder_id":96,"description":"MC34063","updated_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/01/12 17:17:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21756,"id":26851,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_avastfree {"asset_file_name":"AvastFree.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:32:20 +0700","media_folder_id":96,"description":"Avast","updated_at":"2011/05/31 19:32:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2011/01/10 15:15:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32958,"id":26827,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063-inv {"asset_file_name":"mc34063-inv.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"MC34063","updated_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2011/01/09 20:06:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8069,"id":26817,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063-dw {"asset_file_name":"mc34063-dw.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"mc34063","updated_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2011/01/09 19:56:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7853,"id":26816,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063-up {"asset_file_name":"mc34063-up.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","media_folder_id":96,"description":"mc34063","updated_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2011/01/09 19:55:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7045,"id":26815,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063-bk {"asset_file_name":"mc34063-bk.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","media_folder_id":96,"description":"mc34063","updated_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2011/01/09 19:54:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6180,"id":26814,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5346 {"asset_file_name":"100_5346.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:51 +0700","media_folder_id":96,"description":"DMTA","updated_at":"2011/05/31 19:30:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/22 17:15:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77159,"id":26616,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5344 {"asset_file_name":"100_5344.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","media_folder_id":96,"description":"DMTA","updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/22 17:15:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81550,"id":26615,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5341 {"asset_file_name":"100_5341.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","media_folder_id":96,"description":"DMTA","updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/22 17:15:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99756,"id":26614,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5340 {"asset_file_name":"100_5340.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","media_folder_id":96,"description":"DMTA","updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/22 17:14:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52768,"id":26613,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5339 {"asset_file_name":"100_5339.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","media_folder_id":96,"description":"DMTA","updated_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/22 17:14:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75969,"id":26612,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5336 {"asset_file_name":"100_5336.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:48 +0700","media_folder_id":96,"description":"DMTA","updated_at":"2011/05/31 19:30:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/22 17:14:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72734,"id":26611,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5331 {"asset_file_name":"100_5331.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:47 +0700","media_folder_id":96,"description":"DMTA","updated_at":"2011/05/31 19:30:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/22 17:13:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63600,"id":26610,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5578 {"asset_file_name":"100_5578.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:43:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89954,"id":26377,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5538 {"asset_file_name":"100_5538.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:43:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":97302,"id":26376,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5531 {"asset_file_name":"100_5531.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:42:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88401,"id":26375,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5529 {"asset_file_name":"100_5529.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:42:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74946,"id":26374,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5521 {"asset_file_name":"100_5521.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:42:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80399,"id":26373,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5495 {"asset_file_name":"100_5495.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:41:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88515,"id":26372,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: