นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_dip-10 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","id":26943,"asset_file_size":82026,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 16:01:53 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-09 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","id":26942,"asset_file_size":60418,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 16:00:50 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-08 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","id":26941,"asset_file_size":49734,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 16:00:31 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-07 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","id":26940,"asset_file_size":54467,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 16:00:10 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-06 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","id":26939,"asset_file_size":50688,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 15:42:59 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-05 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","id":26938,"asset_file_size":67539,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 15:41:03 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-04 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","id":26937,"asset_file_size":40348,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 15:40:49 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-03 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","id":26936,"asset_file_size":43865,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 15:40:34 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-02 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","id":26935,"asset_file_size":43946,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 15:40:08 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dip-01 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:13 +0700","id":26934,"asset_file_size":51418,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/22 15:39:54 +0700","comment_counter":0,"description":"Clean DIP MAT95","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7420a {"modified_at":"2011/05/31 19:33:12 +0700","id":26931,"asset_file_size":138155,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/21 17:39:38 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"100_7420a.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7419a {"modified_at":"2011/05/31 19:33:11 +0700","id":26930,"asset_file_size":117292,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/21 17:39:17 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"100_7419a.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7420 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","id":26913,"asset_file_size":138155,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/20 17:12:42 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7420.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7419 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","id":26912,"asset_file_size":117292,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/20 17:12:26 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7419.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7418 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:02 +0700","id":26911,"asset_file_size":70967,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/20 17:12:05 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7418.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7417 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","id":26910,"asset_file_size":59998,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/20 17:11:45 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7417.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_7416 {"modified_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","id":26909,"asset_file_size":76523,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/20 17:10:36 +0700","comment_counter":0,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7416.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063_9v {"modified_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","id":26851,"asset_file_size":21756,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/12 17:17:55 +0700","comment_counter":0,"description":"MC34063","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:11 +0700","asset_file_name":"MC34063_9V.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_avastfree {"modified_at":"2011/05/31 19:32:20 +0700","id":26827,"asset_file_size":32958,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/10 15:15:13 +0700","comment_counter":0,"description":"Avast","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:32:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:09 +0700","asset_file_name":"AvastFree.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063-inv {"modified_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","id":26817,"asset_file_size":8069,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/09 20:06:17 +0700","comment_counter":0,"description":"MC34063","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","asset_file_name":"mc34063-inv.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063-dw {"modified_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","id":26816,"asset_file_size":7853,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/09 19:56:27 +0700","comment_counter":0,"description":"mc34063","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","asset_file_name":"mc34063-dw.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063-up {"modified_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","id":26815,"asset_file_size":7045,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/09 19:55:30 +0700","comment_counter":0,"description":"mc34063","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","asset_file_name":"mc34063-up.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mc34063-bk {"modified_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","id":26814,"asset_file_size":6180,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/09 19:54:41 +0700","comment_counter":0,"description":"mc34063","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","asset_file_name":"mc34063-bk.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5346 {"modified_at":"2011/05/31 19:30:51 +0700","id":26616,"asset_file_size":77159,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/22 17:15:48 +0700","comment_counter":0,"description":"DMTA","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:30:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5346.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5344 {"modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","id":26615,"asset_file_size":81550,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/22 17:15:28 +0700","comment_counter":0,"description":"DMTA","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5344.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5341 {"modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","id":26614,"asset_file_size":99756,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/22 17:15:13 +0700","comment_counter":0,"description":"DMTA","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5341.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5340 {"modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","id":26613,"asset_file_size":52768,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/22 17:14:50 +0700","comment_counter":0,"description":"DMTA","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5340.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5339 {"modified_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","id":26612,"asset_file_size":75969,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/22 17:14:33 +0700","comment_counter":0,"description":"DMTA","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5339.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5336 {"modified_at":"2011/05/31 19:30:48 +0700","id":26611,"asset_file_size":72734,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/22 17:14:08 +0700","comment_counter":0,"description":"DMTA","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:30:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5336.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5331 {"modified_at":"2011/05/31 19:30:47 +0700","id":26610,"asset_file_size":63600,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/22 17:13:52 +0700","comment_counter":0,"description":"DMTA","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:30:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5331.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5578 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","id":26377,"asset_file_size":89954,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:43:23 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5578.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5538 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","id":26376,"asset_file_size":97302,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:43:05 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5538.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5531 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","id":26375,"asset_file_size":88401,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:42:49 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5531.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5529 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","id":26374,"asset_file_size":74946,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:42:31 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5529.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5521 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","id":26373,"asset_file_size":80399,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:42:16 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5521.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_5495 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","id":26372,"asset_file_size":88515,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/08 16:41:59 +0700","comment_counter":0,"description":"R2M 2010","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5495.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: