นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_secret-002 {"member_only_commentable":false,"description":"secret-002.jpg","asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","asset_file_name":"secret-002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35187,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7475,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","modified_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_secret-001 {"member_only_commentable":false,"description":"secret-001.jpg","asset_updated_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","asset_file_name":"secret-001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35186,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7397,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","modified_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_source-01 {"member_only_commentable":false,"description":"Source cleanning cost","asset_updated_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","asset_file_name":"source-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34405,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110549,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","modified_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_twostage_reg02 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta N2 Supply","asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","asset_file_name":"Twostage_reg02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99335,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","modified_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_twostage_reg01 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta N2 Supply","asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","asset_file_name":"Twostage_reg01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103420,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","modified_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_n2_supply01 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta N2 Supply","asset_updated_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","asset_file_name":"N2_Supply01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34253,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132098,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","modified_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_z1_board_r30 {"member_only_commentable":true,"description":"NMR Z1 new gain","asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","asset_file_name":"Z1_board_R30.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":34117,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63006,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","modified_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1643 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR Z1 new gain","asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","asset_file_name":"100_1643.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34116,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":200251,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","modified_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1641 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR Z1 new gain","asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","asset_file_name":"100_1641.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34115,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201005,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","modified_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: