นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_dip-10 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26943,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82026,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 16:01:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-09 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60418,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 16:00:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-08 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49734,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 16:00:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-07 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","asset_file_name":"dip-07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26940,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54467,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 16:00:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-06 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26939,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50688,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 15:42:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-05 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26938,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67539,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 15:41:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-04 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40348,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 15:40:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-03 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26936,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43865,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 15:40:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-02 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43946,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 15:40:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dip-01 {"member_only_commentable":false,"description":"Clean DIP MAT95","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"dip-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51418,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/22 15:39:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7420a {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 ","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"100_7420a.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26931,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138155,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/21 17:39:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7419a {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 ","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","asset_file_name":"100_7419a.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26930,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117292,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/21 17:39:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7420 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7420.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26913,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138155,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/20 17:12:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7419 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7419.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117292,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/20 17:12:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7418 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7418.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70967,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/20 17:12:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7417 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7417.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26910,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59998,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/20 17:11:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_7416 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Sample rod \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","asset_file_name":"100_7416.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26909,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76523,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/20 17:10:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mc34063_9v {"member_only_commentable":false,"description":"MC34063","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:11 +0700","asset_file_name":"MC34063_9V.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26851,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21756,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/12 17:17:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_avastfree {"member_only_commentable":false,"description":"Avast","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:09 +0700","asset_file_name":"AvastFree.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26827,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32958,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/10 15:15:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:32:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mc34063-inv {"member_only_commentable":false,"description":"MC34063","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","asset_file_name":"mc34063-inv.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26817,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8069,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/09 20:06:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mc34063-dw {"member_only_commentable":false,"description":"mc34063","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","asset_file_name":"mc34063-dw.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26816,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7853,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/09 19:56:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mc34063-up {"member_only_commentable":false,"description":"mc34063","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","asset_file_name":"mc34063-up.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26815,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7045,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/09 19:55:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mc34063-bk {"member_only_commentable":false,"description":"mc34063","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:07 +0700","asset_file_name":"mc34063-bk.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26814,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6180,"media_folder_id":96,"created_at":"2011/01/09 19:54:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:32:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5346 {"member_only_commentable":false,"description":"DMTA","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5346.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26616,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77159,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/22 17:15:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5344 {"member_only_commentable":false,"description":"DMTA","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5344.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26615,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81550,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/22 17:15:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5341 {"member_only_commentable":false,"description":"DMTA","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5341.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26614,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99756,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/22 17:15:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5340 {"member_only_commentable":false,"description":"DMTA","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5340.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26613,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52768,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/22 17:14:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5339 {"member_only_commentable":false,"description":"DMTA","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5339.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75969,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/22 17:14:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5336 {"member_only_commentable":false,"description":"DMTA","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5336.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72734,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/22 17:14:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5331 {"member_only_commentable":false,"description":"DMTA","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"100_5331.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26610,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63600,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/22 17:13:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5578 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5578.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26377,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89954,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:43:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5538 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5538.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26376,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97302,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:43:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5531 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5531.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26375,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88401,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:42:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5529 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5529.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74946,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:42:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5521 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5521.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26373,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80399,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:42:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5495 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5495.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88515,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:41:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: