นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_secret-002 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":7475,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35187,"created_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","asset_file_name":"secret-002.jpg","updated_at":"2012/06/30 11:02:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/30 11:02:13 +0700","description":"secret-002.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_secret-001 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":7397,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35186,"created_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","asset_file_name":"secret-001.jpg","updated_at":"2012/06/30 11:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/30 10:59:42 +0700","description":"secret-001.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_source-01 {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":110549,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34405,"created_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","asset_file_name":"source-01.jpg","updated_at":"2012/04/14 12:01:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/14 11:46:33 +0700","description":"Source cleanning cost","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_twostage_reg02 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":99335,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34255,"created_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","asset_file_name":"Twostage_reg02.jpg","updated_at":"2012/03/17 16:16:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:20 +0700","description":"SEM Quanta N2 Supply","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_twostage_reg01 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":103420,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34254,"created_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","asset_file_name":"Twostage_reg01.jpg","updated_at":"2012/03/17 16:16:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/17 16:16:08 +0700","description":"SEM Quanta N2 Supply","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_n2_supply01 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":132098,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34253,"created_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","asset_file_name":"N2_Supply01.jpg","updated_at":"2012/03/17 16:15:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/17 16:15:53 +0700","description":"SEM Quanta N2 Supply","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_z1_board_r30 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":63006,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34117,"created_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","asset_file_name":"Z1_board_R30.jpg","updated_at":"2012/03/10 10:18:50 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:44 +0700","description":"NMR Z1 new gain","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1643 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":200251,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34116,"created_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","asset_file_name":"100_1643.JPG","updated_at":"2012/03/10 10:18:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:19 +0700","description":"NMR Z1 new gain","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1641 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":201005,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34115,"created_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","asset_file_name":"100_1641.JPG","updated_at":"2012/03/10 10:18:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:18:04 +0700","description":"NMR Z1 new gain","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: