นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_1639 {"modified_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","id":34114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1639.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":160417}
  • Small_100_1635 {"modified_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","id":34113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1635.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120494}
  • Small_100_1634a {"modified_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","id":34112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1634a.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR Z1 new gain","created_at":"2012/03/10 10:17:24 +0700","asset_updated_at":"2013/02/14 20:23:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121820}
  • Small_pht4607-006 {"modified_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","id":34045,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PHT4607-006.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":115060}
  • Small_pht4607-005 {"modified_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","id":34044,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PHT4607-005.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110516}
  • Small_pht4607-004 {"modified_at":"2012/03/07 09:40:37 +0700","id":34043,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PHT4607-004.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:40:37 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:40:36 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":100104}
  • Small_pht4607-003 {"modified_at":"2012/03/07 09:40:26 +0700","id":34042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PHT4607-003.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:40:26 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:40:21 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":122989}
  • Small_pht4607-002 {"modified_at":"2012/03/07 09:40:10 +0700","id":34041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PHT4607-002.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:40:10 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:40:09 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":179668}
  • Small_pht4607-001 {"modified_at":"2012/03/07 09:39:45 +0700","id":34040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PHT4607-001.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/07 09:39:45 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","created_at":"2012/03/07 09:39:44 +0700","asset_updated_at":"2012/03/07 09:39:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":117372}
ขนาดย่อ: