นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_100_5494 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5494.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81965,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:41:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5490 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5490.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26370,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93539,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:41:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5486 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5486.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93292,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:41:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5484 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5484.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26368,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99674,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:40:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5480 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5480.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26367,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94261,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:40:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5359 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5359.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26366,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94071,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:40:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_5353 {"member_only_commentable":false,"description":"R2M 2010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","asset_file_name":"100_5353.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26365,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94519,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/08 16:39:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta12 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta12.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23936,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:39:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta11 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5318,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:39:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta10 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4137,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:39:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta09 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5085,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:39:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta08 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta08.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12799,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:38:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta07 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta07.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5000,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:38:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta06 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta06.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7719,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:38:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta05 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta05.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15612,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:37:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta04 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta04.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38115,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:37:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta03 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24253,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:37:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta02 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12369,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:37:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_quanta01 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM Quanta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","asset_file_name":"quanta01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24161,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/12/01 17:36:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:28:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pht5311-04 {"member_only_commentable":false,"description":" \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","asset_file_name":"pht5311-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25836,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104541,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/11/14 20:43:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pht5311-03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","asset_file_name":"pht5311-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25835,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117914,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/11/14 20:40:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pht5311-02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","asset_file_name":"pht5311-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25834,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115753,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/11/14 20:38:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pht5311-01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","asset_file_name":"pht5311-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25833,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94596,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/11/14 20:37:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dta_cal1 {"member_only_commentable":false,"description":"dta","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","asset_file_name":"DTA_Cal1.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":25616,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129549,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/11/06 15:07:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:25:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:25:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tcpreamp {"member_only_commentable":false,"description":"DTA Preamp","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:35 +0700","asset_file_name":"TCpreamp.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":25494,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43698,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/10/30 12:15:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:24:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:24:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_upper_barrel {"member_only_commentable":false,"description":"upper barrel","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:04 +0700","asset_file_name":"upper_barrel.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":25142,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":15386,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/10/02 10:57:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:21:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:21:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dds#2-02 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:20 +0700","asset_file_name":"DDS#2-02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24859,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":97808,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/21 18:28:33 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:44:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dds#2-01 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:20 +0700","asset_file_name":"DDS#2-01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24858,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":77944,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/21 18:28:12 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:44:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_shop07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:21 +0700","asset_file_name":"shop07.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24615,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134908,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/06 20:54:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:19:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:19:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_shop03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:20 +0700","asset_file_name":"shop03.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24614,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141901,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/06 20:52:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_shop01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:20 +0700","asset_file_name":"shop01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24613,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61962,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/06 20:50:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_05_5221 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM 5800","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","asset_file_name":"05_5221.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55749,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/01 18:42:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_04_5223 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM 5800","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","asset_file_name":"04_5223.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29548,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/01 18:42:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_03_5213 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM 5800","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","asset_file_name":"03_5213.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49383,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/01 18:42:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_02_5225 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM 5800","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","asset_file_name":"02_5225.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70406,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/01 18:42:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_01_5220 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM 5800","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","asset_file_name":"01_5220.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38542,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/09/01 18:42:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:18:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: