นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pic12f510-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic12f510-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"PIC12F510","created_at":"2011/04/11 17:03:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:38:26 +0700","id":27920,"asset_file_size":19001}
 • Tiny_100_7555 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7555.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"0.5 PSI","created_at":"2011/04/02 09:15:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:52 +0700","id":27869,"asset_file_size":63832}
 • Tiny_100_7554 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7554.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"0.5 PSI","created_at":"2011/04/02 09:14:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:51 +0700","id":27868,"asset_file_size":71148}
 • Tiny_stirrer-02 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Stirrer-02.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Speed circuit","created_at":"2011/03/17 09:59:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:36:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:53 +0700","id":27669,"asset_file_size":24406}
 • Tiny_stirrer-01 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Stirrer-01.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Speed circuit","created_at":"2011/03/17 09:59:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:36:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:52 +0700","id":27668,"asset_file_size":16672}
 • Tiny_z_a {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Z_A.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Encoder for microtome","created_at":"2011/02/11 17:59:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","id":27205,"asset_file_size":6543}
 • Tiny_b_a {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"B_A.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Encoder for microtome","created_at":"2011/02/11 17:58:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:52 +0700","id":27204,"asset_file_size":7006}
 • Tiny_100_7526 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7526.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Encoder for microtome","created_at":"2011/02/11 15:06:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:47 +0700","id":27194,"asset_file_size":146098}
 • Tiny_100_7524 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7524.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Encoder for microtome","created_at":"2011/02/11 15:06:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","id":27193,"asset_file_size":136801}
 • Tiny_100_7523 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7523.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Encoder for microtome","created_at":"2011/02/11 15:06:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:46 +0700","id":27192,"asset_file_size":123552}
 • Tiny_100_7518 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7518.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Encoder for microtome","created_at":"2011/02/11 15:06:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","id":27191,"asset_file_size":117198}
 • Tiny_100_7517 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_7517.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Encoder for microtome","created_at":"2011/02/11 15:05:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:45 +0700","id":27190,"asset_file_size":91419}
 • Tiny_100_6951-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_6951-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:03:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","id":27137,"asset_file_size":268029}
 • Tiny_100_6645-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_6645-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:03:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","id":27136,"asset_file_size":452197}
 • Tiny_100_6466-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_6466-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:03:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:24 +0700","id":27135,"asset_file_size":384632}
 • Tiny_100_6101-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_6101-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:02:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","id":27134,"asset_file_size":307383}
 • Tiny_100_5825-vert {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5825-vert.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19 2554","created_at":"2011/02/05 11:02:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:22 +0700","id":27133,"asset_file_size":245815}
 • Tiny_dip-12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 16:02:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","id":26945,"asset_file_size":45180}
 • Tiny_dip-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 16:02:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","id":26944,"asset_file_size":65900}
 • Tiny_dip-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 16:01:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:18 +0700","id":26943,"asset_file_size":82026}
 • Tiny_dip-09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 16:00:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","id":26942,"asset_file_size":60418}
 • Tiny_dip-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 16:00:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:17 +0700","id":26941,"asset_file_size":49734}
 • Tiny_dip-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 16:00:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","id":26940,"asset_file_size":54467}
 • Tiny_dip-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 15:42:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:16 +0700","id":26939,"asset_file_size":50688}
 • Tiny_dip-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dip-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":null,"description":"Clean DIP MAT95","created_at":"2011/01/22 15:41:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:15 +0700","id":26938,"asset_file_size":67539}
ขนาดย่อ: