นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_100_1639 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":160417,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34114,"created_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","asset_file_name":"100_1639.JPG","updated_at":"2012/03/10 10:17:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:50 +0700","description":"NMR Z1 new gain","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1635 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":120494,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34113,"created_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","asset_file_name":"100_1635.JPG","updated_at":"2012/03/10 10:17:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/10 10:17:38 +0700","description":"NMR Z1 new gain","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1634a {"commentable":true,"modified_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":121820,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34112,"created_at":"2012/03/10 10:17:24 +0700","asset_file_name":"100_1634a.JPG","updated_at":"2013/02/14 20:23:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/14 20:23:40 +0700","description":"NMR Z1 new gain","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pht4607-006 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":115060,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34045,"created_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","asset_file_name":"PHT4607-006.JPG","updated_at":"2012/03/07 09:41:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:41:06 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pht4607-005 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":110516,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34044,"created_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","asset_file_name":"PHT4607-005.JPG","updated_at":"2012/03/07 09:40:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:52 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pht4607-004 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/07 09:40:37 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":100104,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34043,"created_at":"2012/03/07 09:40:36 +0700","asset_file_name":"PHT4607-004.JPG","updated_at":"2012/03/07 09:40:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:36 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pht4607-003 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/07 09:40:26 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":122989,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34042,"created_at":"2012/03/07 09:40:21 +0700","asset_file_name":"PHT4607-003.JPG","updated_at":"2012/03/07 09:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:21 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pht4607-002 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/07 09:40:10 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":179668,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34041,"created_at":"2012/03/07 09:40:09 +0700","asset_file_name":"PHT4607-002.JPG","updated_at":"2012/03/07 09:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:40:09 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pht4607-001 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/07 09:39:45 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":117372,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34040,"created_at":"2012/03/07 09:39:44 +0700","asset_file_name":"PHT4607-001.JPG","updated_at":"2012/03/07 09:39:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/07 09:39:44 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e17\u0e25\u0e38\u0e07 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2546","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: