นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_13csend_nodec_resize {"modified_at":"2011/05/31 19:18:19 +0700","id":24406,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"13CSEND_NoDEC_resize.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:19 +0700","media_folder_id":96,"description":"13C SENS","created_at":"2010/08/27 15:16:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18890}
 • Ico64_13csend_nodec {"modified_at":"2011/05/31 19:18:21 +0700","id":24405,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"13CSEND_NoDEC.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:21 +0700","media_folder_id":96,"description":"13C SENS","created_at":"2010/08/27 15:16:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21140}
 • Ico64_13csend_dec_resize {"modified_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","id":24404,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"13CSEND_DEC_resize.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","media_folder_id":96,"description":"13C SENS","created_at":"2010/08/27 15:16:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20848}
 • Ico64_13csend_dec {"modified_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","id":24403,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"13CSEND_DEC.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","media_folder_id":96,"description":"13C SENS","created_at":"2010/08/27 15:16:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24335}
 • Ico64_quanta_vac_cnt {"modified_at":"2011/05/31 19:17:16 +0700","id":24255,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Quanta_vac_cnt.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"Vac","created_at":"2010/08/17 10:10:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60896}
 • Ico64_psu-award-6 {"modified_at":"2011/05/31 19:16:47 +0700","id":24165,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PSU-AWARD-6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:47 +0700","media_folder_id":96,"description":"PSU Award","created_at":"2010/08/10 17:53:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145620}
 • Ico64_psu-award-5 {"modified_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","id":24164,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PSU-AWARD-5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","media_folder_id":96,"description":"PSU Award","created_at":"2010/08/10 17:53:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84713}
 • Ico64_psu-award-4 {"modified_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","id":24163,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PSU-AWARD-4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","media_folder_id":96,"description":"PSU Award","created_at":"2010/08/10 17:53:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78365}
 • Ico64_psu-award-3 {"modified_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","id":24162,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PSU-AWARD-3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","media_folder_id":96,"description":"PSU Award","created_at":"2010/08/10 17:52:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":99026}
 • Ico64_psu-award-2 {"modified_at":"2011/05/31 19:16:45 +0700","id":24161,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PSU-AWARD-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:45 +0700","media_folder_id":96,"description":"PSU Award","created_at":"2010/08/10 17:52:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92343}
 • Ico64_psu-award-1 {"modified_at":"2011/05/31 19:16:45 +0700","id":24160,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PSU-AWARD-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:45 +0700","media_folder_id":96,"description":"PSU Award","created_at":"2010/08/10 17:52:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88867}
 • Ico64_lcms08 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:57 +0700","id":24037,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LCMS08.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:57 +0700","media_folder_id":96,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:42:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85408}
 • Ico64_lcms07 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:57 +0700","id":24036,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LCMS07.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:57 +0700","media_folder_id":96,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:42:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81842}
 • Ico64_lcms06 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","id":24035,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LCMS06.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","media_folder_id":96,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:42:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79616}
 • Ico64_lcms05 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","id":24034,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LCMS05.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","media_folder_id":96,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:42:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87434}
 • Ico64_lcms04 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","id":24033,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LCMS04.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:56 +0700","media_folder_id":96,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:41:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":89760}
 • Ico64_lcms03 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","id":24032,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LCMS03.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","media_folder_id":96,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:41:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":140527}
 • Ico64_lcms02 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","id":24031,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LCMS02.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","media_folder_id":96,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:41:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":138199}
 • Ico64_lcms01 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","id":24030,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LCMS01.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:55 +0700","media_folder_id":96,"description":"TMP","created_at":"2010/08/01 16:41:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70359}
 • Ico64_p1150625 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:51 +0700","id":24013,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150625.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:51 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:25:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101227}
 • Ico64_p1150633 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:51 +0700","id":24012,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150633.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:51 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:24:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94241}
 • Ico64_p1150617 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:51 +0700","id":24011,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150617.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:51 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:23:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80272}
 • Ico64_p1150619 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:50 +0700","id":24010,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150619.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:50 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:23:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61913}
 • Ico64_p1150613 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:50 +0700","id":24009,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150613.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:50 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:21:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80492}
 • Ico64_p1150611 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:50 +0700","id":24008,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150611.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:50 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:21:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85512}
 • Ico64_p1150608 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:49 +0700","id":24007,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150608.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:49 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:19:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54218}
 • Ico64_p1150607 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:49 +0700","id":24006,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150607.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:49 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:19:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61161}
 • Ico64_p1150604 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:49 +0700","id":24005,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150604.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:49 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:17:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66818}
 • Ico64_p1150603 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:48 +0700","id":24004,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1150603.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:48 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2010/07/31 22:15:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76987}
 • Ico64_100_5007 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","id":23845,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5007.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","media_folder_id":96,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:19:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95901}
 • Ico64_100_5014 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","id":23844,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5014.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","media_folder_id":96,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:11:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106273}
 • Ico64_100_5006 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","id":23843,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5006.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:55 +0700","media_folder_id":96,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:10:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103104}
 • Ico64_100_5003 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","id":23842,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5003.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","media_folder_id":96,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:10:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84427}
 • Ico64_100_5002 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","id":23841,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5002.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","media_folder_id":96,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:10:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79629}
 • Ico64_100_4998 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","id":23840,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_4998.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:54 +0700","media_folder_id":96,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:09:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81059}
 • Ico64_100_4997 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","id":23839,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_4997.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","media_folder_id":96,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","created_at":"2010/07/20 18:09:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79979}
ขนาดย่อ: