นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pht550128-3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2012/03/04 11:04:25 +0700","asset_file_name":"PHT550128-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84399,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/04 11:04:25 +0700","modified_at":"2012/03/04 11:04:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/04 11:04:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pht550128-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2012/03/04 11:04:13 +0700","asset_file_name":"PHT550128-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33968,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89776,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/04 11:04:13 +0700","modified_at":"2012/03/04 11:04:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/04 11:04:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pht550128-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2012/03/04 11:03:59 +0700","asset_file_name":"PHT550128-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33967,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81434,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/03/04 11:03:59 +0700","modified_at":"2012/03/04 11:04:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/04 11:04:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1508 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_updated_at":"2012/02/11 18:23:10 +0700","asset_file_name":"100_1508.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33594,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87836,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 18:23:10 +0700","modified_at":"2012/02/11 18:23:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:23:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1509 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_updated_at":"2012/02/11 18:22:10 +0700","asset_file_name":"100_1509.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104947,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 18:22:10 +0700","modified_at":"2012/02/11 18:22:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:22:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1507 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:59 +0700","asset_file_name":"100_1507.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33592,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144884,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 18:21:59 +0700","modified_at":"2012/02/11 18:22:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:22:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1505 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:49 +0700","asset_file_name":"100_1505.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33591,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76777,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 18:21:49 +0700","modified_at":"2012/02/11 18:21:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:21:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1504 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:38 +0700","asset_file_name":"100_1504.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33590,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142534,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 18:21:38 +0700","modified_at":"2012/02/11 18:21:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:21:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1502 {"member_only_commentable":false,"description":"MAT95 Embeded PC","asset_updated_at":"2012/02/11 18:21:25 +0700","asset_file_name":"100_1502.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33589,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136618,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 18:21:25 +0700","modified_at":"2012/02/11 18:21:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 18:21:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: