นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_100_4990 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","id":23838,"asset_file_size":82916,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:51:42 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4990.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4987 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","id":23837,"asset_file_size":64511,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:51:32 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4987.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4983 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","id":23836,"asset_file_size":55935,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:32:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4983.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4922 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","id":23835,"asset_file_size":57111,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:32:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4922.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4890 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","id":23834,"asset_file_size":169253,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:32:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4890.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4801 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","id":23833,"asset_file_size":109163,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:32:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4801.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4800 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","id":23832,"asset_file_size":104640,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:31:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4800.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4749 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","id":23831,"asset_file_size":59459,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:31:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4749.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4748 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","id":23830,"asset_file_size":119479,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:31:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4748.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4742 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:50 +0700","id":23829,"asset_file_size":57112,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:31:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4742.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4741 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","id":23827,"asset_file_size":58589,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:29:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4741.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_100_4739 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","id":23826,"asset_file_size":65085,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/20 17:28:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4739.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ลูกลอย-04 {"modified_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","id":23793,"asset_file_size":61817,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/16 09:28:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ลูกลอย-03 {"modified_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","id":23778,"asset_file_size":56328,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/15 17:10:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ลูกลอย-02 {"modified_at":"2011/06/01 16:43:10 +0700","id":23777,"asset_file_size":111347,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/15 17:10:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:43:10 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ลูกลอย-01 {"modified_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","id":23776,"asset_file_size":64795,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/15 17:09:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140875 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:14 +0700","id":23703,"asset_file_size":63057,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:25:46 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump Head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140875.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140882 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","id":23702,"asset_file_size":59605,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:21:09 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140882.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140879 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","id":23701,"asset_file_size":53462,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:20:59 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140879.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140878 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","id":23700,"asset_file_size":61157,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:20:47 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140878.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140874 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","id":23699,"asset_file_size":62613,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:20:36 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140874.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140873 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","id":23698,"asset_file_size":61804,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:20:24 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140873.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140870 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","id":23697,"asset_file_size":63151,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:20:13 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140870.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140868 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","id":23696,"asset_file_size":66937,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:20:02 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140868.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140867 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","id":23695,"asset_file_size":66929,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:19:51 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140867.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140866 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","id":23694,"asset_file_size":70417,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:19:38 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140866.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140865 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","id":23693,"asset_file_size":70212,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:19:27 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140865.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140863 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:09 +0700","id":23692,"asset_file_size":62681,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:19:16 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140863.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1140862 {"modified_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","id":23691,"asset_file_size":68713,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/11 16:19:05 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC Pump head","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140862.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_shutter {"modified_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","id":23571,"asset_file_size":9336,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/02 17:47:12 +0700","comment_counter":0,"description":"Kodak P850","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_file_name":"shutter.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p850t {"modified_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","id":23570,"asset_file_size":10979,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/02 17:46:59 +0700","comment_counter":0,"description":"Kodak P850","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_file_name":"P850t.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p850f {"modified_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","id":23569,"asset_file_size":33217,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/02 17:46:47 +0700","comment_counter":0,"description":"Kodak P850","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_file_name":"P850f.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_contact-cleaner {"modified_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","id":23568,"asset_file_size":49696,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/07/02 17:46:34 +0700","comment_counter":0,"description":"Kodak P850","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_file_name":"contact-cleaner.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_sample {"modified_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","id":23511,"asset_file_size":27822,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/26 10:09:50 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR pw90","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_sample.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_06 {"modified_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","id":23510,"asset_file_size":31200,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/26 10:09:32 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR pw90","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_06.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_05 {"modified_at":"2011/05/31 19:12:56 +0700","id":23509,"asset_file_size":30721,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/26 10:09:08 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR pw90","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:12:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_05.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: