นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_100_4990 {"member_only_commentable":false,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4990.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23838,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82916,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:51:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4987 {"member_only_commentable":false,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4987.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23837,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64511,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:51:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4983 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4983.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23836,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55935,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:32:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4922 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4922.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23835,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57111,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:32:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4890 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4890.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23834,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169253,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:32:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4801 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4801.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23833,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109163,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:32:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4800 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4800.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23832,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104640,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:31:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4749 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4749.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23831,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59459,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:31:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4748 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4748.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23830,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119479,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:31:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4742 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4742.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23829,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57112,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:31:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4741 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4741.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23827,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58589,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:29:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_100_4739 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_file_name":"100_4739.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23826,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65085,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/20 17:28:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ลูกลอย-04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23793,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61817,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/16 09:28:52 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ลูกลอย-03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56328,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/15 17:10:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ลูกลอย-02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111347,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/15 17:10:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:43:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ลูกลอย-01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64795,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/15 17:09:55 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140875 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump Head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140875.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63057,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:25:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140882 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140882.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59605,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:21:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140879 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140879.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23701,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53462,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:20:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140878 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140878.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23700,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61157,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:20:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140874 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140874.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23699,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62613,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:20:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140873 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140873.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61804,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:20:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140870 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_file_name":"P1140870.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23697,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63151,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:20:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140868 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140868.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23696,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66937,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:20:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140867 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140867.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23695,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66929,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:19:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140866 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140866.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23694,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70417,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:19:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140865 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140865.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70212,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:19:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140863 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140863.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62681,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:19:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p1140862 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC Pump head","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_file_name":"P1140862.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68713,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/11 16:19:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_shutter {"member_only_commentable":false,"description":"Kodak P850","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_file_name":"shutter.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23571,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9336,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/02 17:47:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p850t {"member_only_commentable":false,"description":"Kodak P850","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_file_name":"P850t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23570,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10979,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/02 17:46:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p850f {"member_only_commentable":false,"description":"Kodak P850","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_file_name":"P850f.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33217,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/02 17:46:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_contact-cleaner {"member_only_commentable":false,"description":"Kodak P850","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_file_name":"contact-cleaner.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23568,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49696,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/07/02 17:46:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pw90_sample {"member_only_commentable":false,"description":"NMR pw90","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_sample.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27822,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/26 10:09:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pw90_06 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR pw90","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_06.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23510,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31200,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/26 10:09:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pw90_05 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR pw90","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_05.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23509,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30721,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/26 10:09:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: