นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_100_4990 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4990.JPG","created_at":"2010/07/20 17:51:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":82916,"modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23838,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4987 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4987.JPG","created_at":"2010/07/20 17:51:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":" \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":64511,"modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23837,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4983 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4983.JPG","created_at":"2010/07/20 17:32:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":55935,"modified_at":"2011/05/31 19:14:53 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23836,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4922 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4922.JPG","created_at":"2010/07/20 17:32:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":57111,"modified_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23835,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4890 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4890.JPG","created_at":"2010/07/20 17:32:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":169253,"modified_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23834,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4801 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4801.JPG","created_at":"2010/07/20 17:32:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":109163,"modified_at":"2011/05/31 19:14:52 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23833,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4800 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4800.JPG","created_at":"2010/07/20 17:31:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":104640,"modified_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23832,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4749 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4749.JPG","created_at":"2010/07/20 17:31:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":59459,"modified_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23831,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4748 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4748.JPG","created_at":"2010/07/20 17:31:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":119479,"modified_at":"2011/05/31 19:14:51 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23830,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4742 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4742.JPG","created_at":"2010/07/20 17:31:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":57112,"modified_at":"2011/05/31 19:14:50 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23829,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4741 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4741.JPG","created_at":"2010/07/20 17:29:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":58589,"modified_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23827,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_100_4739 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4739.JPG","created_at":"2010/07/20 17:28:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e21 2553","asset_file_size":65085,"modified_at":"2011/05/31 19:14:49 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23826,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ลูกลอย-04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-04.jpg","created_at":"2010/07/16 09:28:52 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","asset_file_size":61817,"modified_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23793,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ลูกลอย-03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-03.jpg","created_at":"2010/07/15 17:10:19 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","asset_file_size":56328,"modified_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23778,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ลูกลอย-02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-02.jpg","created_at":"2010/07/15 17:10:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","asset_file_size":111347,"modified_at":"2011/06/01 16:43:10 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23777,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ลูกลอย-01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22-01.jpg","created_at":"2010/07/15 17:09:55 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22","asset_file_size":64795,"modified_at":"2011/06/01 16:43:11 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23776,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140875 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140875.JPG","created_at":"2010/07/11 16:25:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump Head","asset_file_size":63057,"modified_at":"2011/05/31 19:14:14 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23703,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140882 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140882.JPG","created_at":"2010/07/11 16:21:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":59605,"modified_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23702,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140879 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140879.JPG","created_at":"2010/07/11 16:20:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":53462,"modified_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23701,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140878 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140878.JPG","created_at":"2010/07/11 16:20:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":61157,"modified_at":"2011/05/31 19:14:13 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23700,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140874 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140874.JPG","created_at":"2010/07/11 16:20:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":62613,"modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23699,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140873 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140873.JPG","created_at":"2010/07/11 16:20:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":61804,"modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23698,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140870 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140870.JPG","created_at":"2010/07/11 16:20:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":63151,"modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23697,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140868 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140868.JPG","created_at":"2010/07/11 16:20:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":66937,"modified_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23696,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140867 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140867.JPG","created_at":"2010/07/11 16:19:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":66929,"modified_at":"2011/05/31 19:14:11 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23695,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140866 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140866.JPG","created_at":"2010/07/11 16:19:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":70417,"modified_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23694,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140865 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140865.JPG","created_at":"2010/07/11 16:19:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":70212,"modified_at":"2011/05/31 19:14:10 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23693,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140863 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140863.JPG","created_at":"2010/07/11 16:19:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":62681,"modified_at":"2011/05/31 19:14:09 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23692,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p1140862 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1140862.JPG","created_at":"2010/07/11 16:19:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC Pump head","asset_file_size":68713,"modified_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23691,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_shutter {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shutter.jpg","created_at":"2010/07/02 17:47:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kodak P850","asset_file_size":9336,"modified_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23571,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p850t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P850t.jpg","created_at":"2010/07/02 17:46:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kodak P850","asset_file_size":10979,"modified_at":"2011/05/31 19:13:18 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23570,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p850f {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P850f.jpg","created_at":"2010/07/02 17:46:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kodak P850","asset_file_size":33217,"modified_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23569,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_contact-cleaner {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"contact-cleaner.JPG","created_at":"2010/07/02 17:46:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kodak P850","asset_file_size":49696,"modified_at":"2011/05/31 19:13:17 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23568,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pw90_sample {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pw90_sample.GIF","created_at":"2010/06/26 10:09:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"NMR pw90","asset_file_size":27822,"modified_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23511,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pw90_06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pw90_06.GIF","created_at":"2010/06/26 10:09:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"NMR pw90","asset_file_size":31200,"modified_at":"2011/05/31 19:12:57 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23510,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pw90_05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pw90_05.GIF","created_at":"2010/06/26 10:09:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"NMR pw90","asset_file_size":30721,"modified_at":"2011/05/31 19:12:56 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23509,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: