นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_labbooking-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Labbooking-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"hplc book","created_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","id":33588,"asset_file_size":117228}
  • Small_100_1532 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1532.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","id":33587,"asset_file_size":105096}
  • Small_100_1530 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1530.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","id":33586,"asset_file_size":103579}
  • Small_100_1528 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1528.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","id":33585,"asset_file_size":104041}
  • Small_100_1524 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1524.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","id":33584,"asset_file_size":97373}
  • Small_100_1523 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1523.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","id":33583,"asset_file_size":77627}
  • Small_100_1520 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1520.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","id":33582,"asset_file_size":112428}
  • Small_100_1518 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1518.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","id":33581,"asset_file_size":113472}
  • Small_100_1517 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1517.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","id":33580,"asset_file_size":107826}
ขนาดย่อ: