นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_labbooking-01 {"member_only_commentable":false,"description":"hplc book","asset_updated_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","asset_file_name":"Labbooking-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117228,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1532 {"member_only_commentable":false,"description":"Degasser","asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","asset_file_name":"100_1532.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33587,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105096,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1530 {"member_only_commentable":false,"description":"Degasser","asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","asset_file_name":"100_1530.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103579,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1528 {"member_only_commentable":false,"description":"Degasser","asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","asset_file_name":"100_1528.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104041,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1524 {"member_only_commentable":false,"description":"Degasser","asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","asset_file_name":"100_1524.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97373,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1523 {"member_only_commentable":false,"description":"Degasser","asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","asset_file_name":"100_1523.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77627,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1520 {"member_only_commentable":false,"description":"Degasser","asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","asset_file_name":"100_1520.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33582,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112428,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1518 {"member_only_commentable":false,"description":"Degasser","asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","asset_file_name":"100_1518.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33581,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113472,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_100_1517 {"member_only_commentable":false,"description":"Degasser","asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","asset_file_name":"100_1517.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107826,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: