นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_100_5538 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","id":26376,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5538.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:43:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":97302}
 • Tiny_100_5531 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","id":26375,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5531.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:42:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88401}
 • Tiny_100_5529 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","id":26374,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5529.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:42:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74946}
 • Tiny_100_5521 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","id":26373,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5521.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:42:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80399}
 • Tiny_100_5495 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","id":26372,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5495.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:41:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88515}
 • Tiny_100_5494 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","id":26371,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5494.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:41:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81965}
 • Tiny_100_5490 {"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","id":26370,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5490.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:41:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93539}
 • Tiny_100_5486 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","id":26369,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5486.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:41:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93292}
 • Tiny_100_5484 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","id":26368,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5484.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:40:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":99674}
 • Tiny_100_5480 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","id":26367,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5480.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:40:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94261}
 • Tiny_100_5359 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","id":26366,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5359.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:40:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94071}
 • Tiny_100_5353 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","id":26365,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_5353.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","created_at":"2010/12/08 16:39:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94519}
 • Tiny_quanta12 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","id":26229,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta12.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:39:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23936}
 • Tiny_quanta11 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:16 +0700","id":26228,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:39:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5318}
 • Tiny_quanta10 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","id":26227,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:39:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4137}
 • Tiny_quanta09 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:14 +0700","id":26226,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:14 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:39:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5085}
 • Tiny_quanta08 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","id":26225,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta08.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:38:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12799}
 • Tiny_quanta07 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","id":26224,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta07.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:38:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5000}
 • Tiny_quanta06 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","id":26223,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta06.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:38:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7719}
 • Tiny_quanta05 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","id":26222,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta05.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:37:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15612}
 • Tiny_quanta04 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","id":26221,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta04.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:37:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38115}
 • Tiny_quanta03 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","id":26220,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:37:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24253}
 • Tiny_quanta02 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","id":26219,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:37:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12369}
 • Tiny_quanta01 {"modified_at":"2011/05/31 19:28:09 +0700","id":26218,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"quanta01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:09 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","created_at":"2010/12/01 17:36:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24161}
 • Tiny_pht5311-04 {"modified_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","id":25836,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pht5311-04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","media_folder_id":96,"description":" \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","created_at":"2010/11/14 20:43:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104541}
ขนาดย่อ: