นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_100_5538 {"asset_file_name":"100_5538.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:43:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":97302,"id":26376,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5531 {"asset_file_name":"100_5531.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:42:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88401,"id":26375,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5529 {"asset_file_name":"100_5529.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:42:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74946,"id":26374,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5521 {"asset_file_name":"100_5521.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:42:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80399,"id":26373,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5495 {"asset_file_name":"100_5495.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:41:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88515,"id":26372,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5494 {"asset_file_name":"100_5494.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:41:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81965,"id":26371,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5490 {"asset_file_name":"100_5490.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:29:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:41:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93539,"id":26370,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5486 {"asset_file_name":"100_5486.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:41:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93292,"id":26369,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5484 {"asset_file_name":"100_5484.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:28:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:40:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99674,"id":26368,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5480 {"asset_file_name":"100_5480.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:40:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94261,"id":26367,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5359 {"asset_file_name":"100_5359.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:40:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94071,"id":26366,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_100_5353 {"asset_file_name":"100_5353.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","media_folder_id":96,"description":"R2M 2010","updated_at":"2011/05/31 19:28:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/08 16:39:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94519,"id":26365,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta12 {"asset_file_name":"quanta12.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/12/01 17:39:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23936,"id":26229,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta11 {"asset_file_name":"quanta11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:16 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/01 17:39:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5318,"id":26228,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta10 {"asset_file_name":"quanta10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/01 17:39:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4137,"id":26227,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta09 {"asset_file_name":"quanta09.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:14 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/01 17:39:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5085,"id":26226,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta08 {"asset_file_name":"quanta08.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/12/01 17:38:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12799,"id":26225,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta07 {"asset_file_name":"quanta07.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/12/01 17:38:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5000,"id":26224,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta06 {"asset_file_name":"quanta06.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/12/01 17:38:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7719,"id":26223,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta05 {"asset_file_name":"quanta05.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/12/01 17:37:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15612,"id":26222,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta04 {"asset_file_name":"quanta04.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/12/01 17:37:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38115,"id":26221,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta03 {"asset_file_name":"quanta03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/01 17:37:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24253,"id":26220,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta02 {"asset_file_name":"quanta02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/01 17:37:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12369,"id":26219,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_quanta01 {"asset_file_name":"quanta01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:28:09 +0700","media_folder_id":96,"description":"SEM Quanta","updated_at":"2011/05/31 19:28:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/01 17:36:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24161,"id":26218,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pht5311-04 {"asset_file_name":"pht5311-04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","media_folder_id":96,"description":" \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","updated_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/11/14 20:43:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":104541,"id":25836,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: