นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_labbooking-01 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":117228,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33588,"created_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","asset_file_name":"Labbooking-01.jpg","updated_at":"2012/02/11 17:26:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:26:11 +0700","description":"hplc book","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1532 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":105096,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33587,"created_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","asset_file_name":"100_1532.JPG","updated_at":"2012/02/11 17:16:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:33 +0700","description":"Degasser","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1530 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":103579,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33586,"created_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","asset_file_name":"100_1530.JPG","updated_at":"2012/02/11 17:16:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:19 +0700","description":"Degasser","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1528 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":104041,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33585,"created_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","asset_file_name":"100_1528.JPG","updated_at":"2012/02/11 17:16:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:16:07 +0700","description":"Degasser","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1524 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":97373,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33584,"created_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","asset_file_name":"100_1524.JPG","updated_at":"2012/02/11 17:15:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:55 +0700","description":"Degasser","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1523 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":77627,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33583,"created_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","asset_file_name":"100_1523.JPG","updated_at":"2012/02/11 17:15:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:40 +0700","description":"Degasser","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1520 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":112428,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33582,"created_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","asset_file_name":"100_1520.JPG","updated_at":"2012/02/11 17:15:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:26 +0700","description":"Degasser","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1518 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":113472,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33581,"created_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","asset_file_name":"100_1518.JPG","updated_at":"2012/02/11 17:15:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:15:11 +0700","description":"Degasser","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_1517 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":107826,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33580,"created_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","asset_file_name":"100_1517.JPG","updated_at":"2012/02/11 17:15:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:59 +0700","description":"Degasser","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: