นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_turbo#03 {"member_only_commentable":false,"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","asset_file_name":"Turbo#03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7639,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85573,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/07/10 12:57:07 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:40:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_turbo#02 {"member_only_commentable":false,"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","asset_file_name":"Turbo#02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7638,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62209,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/07/10 12:52:02 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_turbo#01 {"member_only_commentable":false,"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","asset_file_name":"Turbo#01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7637,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":244205,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/07/10 12:51:50 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lc-ms_sch#02 {"member_only_commentable":false,"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:50 +0700","asset_file_name":"LC-MS_Sch#02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7636,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26496,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/07/10 12:51:34 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:40:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lc-ms_sch#01 {"member_only_commentable":false,"description":"LCMS","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:49 +0700","asset_file_name":"LC-MS_Sch#01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7635,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82102,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/07/10 12:51:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:40:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:40:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vdo_switch_v2 {"member_only_commentable":false,"description":"VDO Switch","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","asset_file_name":"VDO_Switch_V2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7596,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13815,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/07/08 16:45:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_vdo_switch {"member_only_commentable":false,"description":"VDO Switch","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","asset_file_name":"VDO_Switch.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13658,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/07/05 16:39:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:53:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:53:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"510705","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","asset_file_name":"510705.swf","asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","member_only_readable":false,"id":7546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3696415,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/07/05 16:26:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:53:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:53:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_c-stick {"member_only_commentable":false,"description":"C 27pf","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:55 +0700","asset_file_name":"c-stick.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55918,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/07/01 08:36:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:51:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:51:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: