นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_pw90_04 {"modified_at":"2011/05/31 19:12:54 +0700","id":23508,"asset_file_size":32242,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/26 09:59:45 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR pw90","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:12:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_04.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_03 {"modified_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","id":23507,"asset_file_size":32449,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/26 09:59:11 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR pw90","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_03.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_02 {"modified_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","id":23506,"asset_file_size":32892,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/26 09:58:49 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR pw90","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_02.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_01 {"modified_at":"2011/05/31 19:12:48 +0700","id":23505,"asset_file_size":27180,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/26 09:58:30 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR pw90","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:12:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_01.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_13c_sens {"modified_at":"2011/05/31 19:12:50 +0700","id":23504,"asset_file_size":25407,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/26 09:54:53 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR pw90","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:12:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"13C_SENS.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#04 {"modified_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","id":23492,"asset_file_size":32293,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/24 17:38:56 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:08 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#03 {"modified_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","id":23491,"asset_file_size":28612,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/24 17:38:44 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#02 {"modified_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","id":23490,"asset_file_size":41765,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/24 17:38:31 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#01 {"modified_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","id":23489,"asset_file_size":40525,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/24 17:38:18 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_inova500a {"modified_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","id":23328,"asset_file_size":106893,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/10 18:17:32 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR 500 MHz","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","asset_file_name":"Inova500a.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_inova500 {"modified_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","id":23327,"asset_file_size":156704,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/10 18:17:17 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR 500 MHz","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","asset_file_name":"Inova500.GIF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_13ctracking {"modified_at":"2011/05/31 19:11:38 +0700","id":23326,"asset_file_size":40888,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/10 18:16:59 +0700","comment_counter":0,"description":"NMR 500 MHz","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:11:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","asset_file_name":"13CTracking.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh21 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:42 +0700","id":23219,"asset_file_size":7473,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:03:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh21.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh20 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","id":23218,"asset_file_size":15168,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:03:06 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh20.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh19 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","id":23217,"asset_file_size":26864,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:02:57 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh19.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh18 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","id":23216,"asset_file_size":27586,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:02:46 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh18.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh17 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","id":23215,"asset_file_size":25131,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:02:36 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh17.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh16 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:39 +0700","id":23214,"asset_file_size":34590,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:02:26 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh16.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh15 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","id":23213,"asset_file_size":27032,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:02:15 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh15.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh14 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","id":23212,"asset_file_size":6060,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:01:56 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh14.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh13 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","id":23211,"asset_file_size":13189,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:01:45 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh13.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh12 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","id":23210,"asset_file_size":25202,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:01:33 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh12.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh11 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","id":23209,"asset_file_size":16169,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:01:21 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh11.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh10 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","id":23208,"asset_file_size":23280,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:01:02 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh10.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh09 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","id":23207,"asset_file_size":28728,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:00:51 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh09.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh08 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","id":23206,"asset_file_size":24867,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:00:40 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh08.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh07 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:33 +0700","id":23205,"asset_file_size":12838,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:00:27 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh07.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh06 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","id":23204,"asset_file_size":12359,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:00:14 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh06.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh05 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","id":23203,"asset_file_size":13148,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 09:00:03 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh05.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh04 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","id":23202,"asset_file_size":29221,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 08:59:52 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh04.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh03 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","id":23201,"asset_file_size":19116,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 08:59:37 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh03.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh02 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:30 +0700","id":23200,"asset_file_size":14052,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 08:59:26 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:37 +0700","asset_file_name":"Recoh02.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh01 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:28 +0700","id":23199,"asset_file_size":36783,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/06/05 08:59:13 +0700","comment_counter":0,"description":"Ricoh 2000","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:10:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:37 +0700","asset_file_name":"Recoh01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-05 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:53 +0700","id":23124,"asset_file_size":63667,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/30 10:24:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:09:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_file_name":"krabi-05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-04 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","id":23123,"asset_file_size":76712,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/30 10:24:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_file_name":"krabi-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-03 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","id":23122,"asset_file_size":91757,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/05/30 10:24:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":96,"updated_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_file_name":"krabi-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: