นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
 • Ico64_pw90_04 {"asset_file_name":"pw90_04.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:12:54 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR pw90","updated_at":"2011/05/31 19:12:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/06/26 09:59:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32242,"id":23508,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_03 {"asset_file_name":"pw90_03.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR pw90","updated_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/06/26 09:59:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32449,"id":23507,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_02 {"asset_file_name":"pw90_02.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR pw90","updated_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/06/26 09:58:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32892,"id":23506,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_01 {"asset_file_name":"pw90_01.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:12:48 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR pw90","updated_at":"2011/05/31 19:12:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/06/26 09:58:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27180,"id":23505,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_13c_sens {"asset_file_name":"13C_SENS.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:12:50 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR pw90","updated_at":"2011/05/31 19:12:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/06/26 09:54:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25407,"id":23504,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#04 {"asset_file_name":"nmr2k10#04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR","updated_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/24 17:38:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32293,"id":23492,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#03 {"asset_file_name":"nmr2k10#03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR","updated_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/24 17:38:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28612,"id":23491,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#02 {"asset_file_name":"nmr2k10#02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR","updated_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/24 17:38:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41765,"id":23490,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#01 {"asset_file_name":"nmr2k10#01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR","updated_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/24 17:38:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40525,"id":23489,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_inova500a {"asset_file_name":"Inova500a.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR 500 MHz","updated_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/06/10 18:17:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106893,"id":23328,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_inova500 {"asset_file_name":"Inova500.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR 500 MHz","updated_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/06/10 18:17:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":156704,"id":23327,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_13ctracking {"asset_file_name":"13CTracking.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:11:38 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR 500 MHz","updated_at":"2011/05/31 19:11:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2010/06/10 18:16:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40888,"id":23326,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh21 {"asset_file_name":"Recoh21.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:42 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:03:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7473,"id":23219,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh20 {"asset_file_name":"Recoh20.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:03:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15168,"id":23218,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh19 {"asset_file_name":"Recoh19.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:02:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26864,"id":23217,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh18 {"asset_file_name":"Recoh18.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:02:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27586,"id":23216,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh17 {"asset_file_name":"Recoh17.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:02:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25131,"id":23215,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh16 {"asset_file_name":"Recoh16.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:39 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:02:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34590,"id":23214,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh15 {"asset_file_name":"Recoh15.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:02:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27032,"id":23213,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh14 {"asset_file_name":"Recoh14.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:01:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6060,"id":23212,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh13 {"asset_file_name":"Recoh13.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:01:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13189,"id":23211,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh12 {"asset_file_name":"Recoh12.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:01:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25202,"id":23210,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh11 {"asset_file_name":"Recoh11.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:01:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16169,"id":23209,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh10 {"asset_file_name":"Recoh10.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:01:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23280,"id":23208,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh09 {"asset_file_name":"Recoh09.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:00:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28728,"id":23207,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh08 {"asset_file_name":"Recoh08.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:00:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24867,"id":23206,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh07 {"asset_file_name":"Recoh07.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:33 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:00:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12838,"id":23205,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh06 {"asset_file_name":"Recoh06.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:00:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12359,"id":23204,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh05 {"asset_file_name":"Recoh05.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 09:00:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13148,"id":23203,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh04 {"asset_file_name":"Recoh04.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 08:59:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29221,"id":23202,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh03 {"asset_file_name":"Recoh03.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 08:59:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19116,"id":23201,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh02 {"asset_file_name":"Recoh02.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:30 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 08:59:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14052,"id":23200,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh01 {"asset_file_name":"Recoh01.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:28 +0700","media_folder_id":96,"description":"Ricoh 2000","updated_at":"2011/05/31 19:10:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2010/06/05 08:59:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36783,"id":23199,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-05 {"asset_file_name":"krabi-05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:09:53 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","updated_at":"2011/05/31 19:09:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/30 10:24:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63667,"id":23124,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-04 {"asset_file_name":"krabi-04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","updated_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/30 10:24:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76712,"id":23123,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-03 {"asset_file_name":"krabi-03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","updated_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/30 10:24:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91757,"id":23122,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: