นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_1516 {"member_only_commentable":false,"description":"Degasser","asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","asset_file_name":"100_1516.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33579,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89076,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","modified_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_vwd_d2-09 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_updated_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-09.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":33365,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20025,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","modified_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_vwd_d2-08 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-08.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":33364,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13042,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","modified_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_vwd_d2-07 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-07.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":33363,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11832,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","modified_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_vwd_d2-06 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-06.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":33362,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26803,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","modified_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_vwd_d2-05 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-05.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":33361,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15819,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","modified_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_vwd_d2-04 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-04.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":33360,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28018,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","modified_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_vwd_d2-03 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-03.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":33359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46742,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","modified_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_vwd_d2-02 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC VWD Lamp","asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-02.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":33358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8237,"media_folder_id":96,"created_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","modified_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: