นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pw90_04 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR pw90","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_04.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23508,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32242,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/26 09:59:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pw90_03 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR pw90","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_03.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23507,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32449,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/26 09:59:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pw90_02 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR pw90","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_02.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23506,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32892,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/26 09:58:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pw90_01 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR pw90","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"pw90_01.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23505,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27180,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/26 09:58:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_13c_sens {"member_only_commentable":false,"description":"NMR pw90","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","asset_file_name":"13C_SENS.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23504,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25407,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/26 09:54:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:12:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nmr2k10#04 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:08 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23492,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32293,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/24 17:38:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nmr2k10#03 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23491,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28612,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/24 17:38:44 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nmr2k10#02 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23490,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41765,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/24 17:38:31 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nmr2k10#01 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23489,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40525,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/24 17:38:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_inova500a {"member_only_commentable":false,"description":"NMR 500 MHz","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","asset_file_name":"Inova500a.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106893,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/10 18:17:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_inova500 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR 500 MHz","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","asset_file_name":"Inova500.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23327,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156704,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/10 18:17:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_13ctracking {"member_only_commentable":false,"description":"NMR 500 MHz","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","asset_file_name":"13CTracking.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":23326,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40888,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/10 18:16:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:11:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh21 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh21.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7473,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:03:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh20 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh20.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15168,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:03:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh19 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh19.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26864,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:02:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh18 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh18.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27586,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:02:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh17 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh17.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25131,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:02:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh16 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh16.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34590,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:02:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh15 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh15.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23213,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27032,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:02:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh14 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh14.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23212,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6060,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:01:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh13 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh13.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23211,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13189,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:01:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh12 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh12.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25202,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:01:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh11 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh11.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23209,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16169,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:01:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh10 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh10.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23208,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23280,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:01:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh09 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh09.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23207,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28728,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:00:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh08 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh08.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23206,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24867,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:00:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh07 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh07.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23205,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12838,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:00:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh06 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh06.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23204,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12359,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:00:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh05 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh05.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13148,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 09:00:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh04 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh04.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23202,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29221,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 08:59:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh03 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","asset_file_name":"Recoh03.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23201,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19116,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 08:59:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh02 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:37 +0700","asset_file_name":"Recoh02.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23200,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14052,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 08:59:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_recoh01 {"member_only_commentable":false,"description":"Ricoh 2000","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:37 +0700","asset_file_name":"Recoh01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":23199,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36783,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/06/05 08:59:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_krabi-05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_file_name":"krabi-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23124,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63667,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/05/30 10:24:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:09:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_krabi-04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_file_name":"krabi-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23123,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76712,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/05/30 10:24:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_krabi-03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_file_name":"krabi-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23122,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91757,"media_folder_id":96,"created_at":"2010/05/30 10:24:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: