นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pw90_04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:12:54 +0700","created_at":"2010/06/26 09:59:45 +0700","asset_file_name":"pw90_04.GIF","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23508,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR pw90","modified_at":"2011/05/31 19:12:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32242,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","created_at":"2010/06/26 09:59:11 +0700","asset_file_name":"pw90_03.GIF","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23507,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR pw90","modified_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32449,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","created_at":"2010/06/26 09:58:49 +0700","asset_file_name":"pw90_02.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23506,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR pw90","modified_at":"2011/05/31 19:12:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32892,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pw90_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:12:48 +0700","created_at":"2010/06/26 09:58:30 +0700","asset_file_name":"pw90_01.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23505,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR pw90","modified_at":"2011/05/31 19:12:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":27180,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_13c_sens {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:12:50 +0700","created_at":"2010/06/26 09:54:53 +0700","asset_file_name":"13C_SENS.GIF","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23504,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR pw90","modified_at":"2011/05/31 19:12:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25407,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:08 +0700","updated_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","created_at":"2010/06/24 17:38:56 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23492,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR","modified_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32293,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","updated_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","created_at":"2010/06/24 17:38:44 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23491,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR","modified_at":"2011/06/01 16:42:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":28612,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","updated_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","created_at":"2010/06/24 17:38:31 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23490,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR","modified_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":41765,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nmr2k10#01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:07 +0700","updated_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","created_at":"2010/06/24 17:38:18 +0700","asset_file_name":"nmr2k10#01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23489,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR","modified_at":"2011/06/01 16:42:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40525,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_inova500a {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","created_at":"2010/06/10 18:17:32 +0700","asset_file_name":"Inova500a.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23328,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR 500 MHz","modified_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":106893,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_inova500 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","created_at":"2010/06/10 18:17:17 +0700","asset_file_name":"Inova500.GIF","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23327,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR 500 MHz","modified_at":"2011/05/31 19:11:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":156704,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_13ctracking {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:50 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:11:38 +0700","created_at":"2010/06/10 18:16:59 +0700","asset_file_name":"13CTracking.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23326,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"NMR 500 MHz","modified_at":"2011/05/31 19:11:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40888,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh21 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:42 +0700","created_at":"2010/06/05 09:03:16 +0700","asset_file_name":"Recoh21.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23219,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7473,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh20 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","created_at":"2010/06/05 09:03:06 +0700","asset_file_name":"Recoh20.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23218,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":15168,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh19 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","created_at":"2010/06/05 09:02:57 +0700","asset_file_name":"Recoh19.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23217,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":26864,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh18 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","created_at":"2010/06/05 09:02:46 +0700","asset_file_name":"Recoh18.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23216,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":27586,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh17 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","created_at":"2010/06/05 09:02:36 +0700","asset_file_name":"Recoh17.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23215,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25131,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh16 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:39 +0700","created_at":"2010/06/05 09:02:26 +0700","asset_file_name":"Recoh16.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23214,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34590,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh15 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","created_at":"2010/06/05 09:02:15 +0700","asset_file_name":"Recoh15.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23213,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":27032,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh14 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","created_at":"2010/06/05 09:01:56 +0700","asset_file_name":"Recoh14.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23212,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6060,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh13 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","created_at":"2010/06/05 09:01:45 +0700","asset_file_name":"Recoh13.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23211,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":13189,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","created_at":"2010/06/05 09:01:33 +0700","asset_file_name":"Recoh12.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23210,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25202,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","created_at":"2010/06/05 09:01:21 +0700","asset_file_name":"Recoh11.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23209,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":16169,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","created_at":"2010/06/05 09:01:02 +0700","asset_file_name":"Recoh10.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23208,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":23280,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh09 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","created_at":"2010/06/05 09:00:51 +0700","asset_file_name":"Recoh09.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23207,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":28728,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","created_at":"2010/06/05 09:00:40 +0700","asset_file_name":"Recoh08.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23206,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":24867,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:33 +0700","created_at":"2010/06/05 09:00:27 +0700","asset_file_name":"Recoh07.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23205,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12838,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","created_at":"2010/06/05 09:00:14 +0700","asset_file_name":"Recoh06.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23204,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12359,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","created_at":"2010/06/05 09:00:03 +0700","asset_file_name":"Recoh05.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23203,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":13148,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","created_at":"2010/06/05 08:59:52 +0700","asset_file_name":"Recoh04.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23202,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":29221,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:38 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","created_at":"2010/06/05 08:59:37 +0700","asset_file_name":"Recoh03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23201,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":19116,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:37 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:30 +0700","created_at":"2010/06/05 08:59:26 +0700","asset_file_name":"Recoh02.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23200,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":14052,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_recoh01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:37 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:10:28 +0700","created_at":"2010/06/05 08:59:13 +0700","asset_file_name":"Recoh01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23199,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ricoh 2000","modified_at":"2011/05/31 19:10:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":36783,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:09:53 +0700","created_at":"2010/05/30 10:24:57 +0700","asset_file_name":"krabi-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23124,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","modified_at":"2011/05/31 19:09:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63667,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","created_at":"2010/05/30 10:24:42 +0700","asset_file_name":"krabi-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23123,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","modified_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76712,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_krabi-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","created_at":"2010/05/30 10:24:32 +0700","asset_file_name":"krabi-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23122,"deleted_at":null,"media_folder_id":96,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 N2","modified_at":"2011/05/31 19:09:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":91757,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: