นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_1516 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1516.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"Degasser","created_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","id":33579,"asset_file_size":89076}
  • Small_vwd_d2-09 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-09.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"HPLC VWD Lamp","created_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","id":33365,"asset_file_size":20025}
  • Small_vwd_d2-08 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-08.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"HPLC VWD Lamp","created_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","id":33364,"asset_file_size":13042}
  • Small_vwd_d2-07 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-07.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"HPLC VWD Lamp","created_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","id":33363,"asset_file_size":11832}
  • Small_vwd_d2-06 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-06.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"HPLC VWD Lamp","created_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","id":33362,"asset_file_size":26803}
  • Small_vwd_d2-05 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-05.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"HPLC VWD Lamp","created_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","id":33361,"asset_file_size":15819}
  • Small_vwd_d2-04 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-04.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"HPLC VWD Lamp","created_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","id":33360,"asset_file_size":28018}
  • Small_vwd_d2-03 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-03.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"HPLC VWD Lamp","created_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","id":33359,"asset_file_size":46742}
  • Small_vwd_d2-02 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VWD_D2-02.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":96,"visibility":2,"description":"HPLC VWD Lamp","created_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","id":33358,"asset_file_size":8237}
ขนาดย่อ: