นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_1516 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":89076,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33579,"created_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","asset_file_name":"100_1516.JPG","updated_at":"2012/02/11 17:14:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/11 17:14:47 +0700","description":"Degasser","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_vwd_d2-09 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":20025,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33365,"created_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-09.gif","updated_at":"2012/02/05 12:56:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:56:07 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_vwd_d2-08 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":13042,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33364,"created_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-08.gif","updated_at":"2012/02/05 12:55:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:52 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_vwd_d2-07 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":11832,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33363,"created_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-07.gif","updated_at":"2012/02/05 12:55:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:41 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_vwd_d2-06 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":26803,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33362,"created_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-06.gif","updated_at":"2012/02/05 12:55:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:28 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_vwd_d2-05 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":15819,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33361,"created_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-05.gif","updated_at":"2012/02/05 12:55:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:55:10 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_vwd_d2-04 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":28018,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33360,"created_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-04.gif","updated_at":"2012/02/05 12:55:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:57 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_vwd_d2-03 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":46742,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33359,"created_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-03.gif","updated_at":"2012/02/05 12:54:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:45 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_vwd_d2-02 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":8237,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":33358,"created_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","asset_file_name":"VWD_D2-02.gif","updated_at":"2012/02/05 12:54:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 12:54:25 +0700","description":"HPLC VWD Lamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: