นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pht5311-03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":117914,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":25835,"created_at":"2010/11/14 20:40:53 +0700","asset_file_name":"pht5311-03.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:26:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pht5311-02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":115753,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":25834,"created_at":"2010/11/14 20:38:46 +0700","asset_file_name":"pht5311-02.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pht5311-01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":94596,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":25833,"created_at":"2010/11/14 20:37:47 +0700","asset_file_name":"pht5311-01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:26:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:59 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e38 2553","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dta_cal1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:25:05 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":129549,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":25616,"created_at":"2010/11/06 15:07:06 +0700","asset_file_name":"DTA_Cal1.GIF","updated_at":"2011/05/31 19:25:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","description":"dta","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tcpreamp {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:24:24 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":43698,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":25494,"created_at":"2010/10/30 12:15:56 +0700","asset_file_name":"TCpreamp.gif","updated_at":"2011/05/31 19:24:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:35 +0700","description":"DTA Preamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_upper_barrel {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:21:53 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":15386,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":25142,"created_at":"2010/10/02 10:57:33 +0700","asset_file_name":"upper_barrel.gif","updated_at":"2011/05/31 19:21:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:04 +0700","description":"upper barrel","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dds#2-02 {"commentable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:36 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":97808,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24859,"created_at":"2010/09/21 18:28:33 +0700","asset_file_name":"DDS#2-02.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:44:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:20 +0700","description":"NMR","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dds#2-01 {"commentable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:35 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":77944,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24858,"created_at":"2010/09/21 18:28:12 +0700","asset_file_name":"DDS#2-01.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:44:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:20 +0700","description":"NMR","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_shop07 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:19:31 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":134908,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24615,"created_at":"2010/09/06 20:54:03 +0700","asset_file_name":"shop07.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:19:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:21 +0700","description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_shop03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":141901,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24614,"created_at":"2010/09/06 20:52:50 +0700","asset_file_name":"shop03.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:20 +0700","description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_shop01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":61962,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24613,"created_at":"2010/09/06 20:50:17 +0700","asset_file_name":"shop01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:19:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:20 +0700","description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_05_5221 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":55749,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24463,"created_at":"2010/09/01 18:42:52 +0700","asset_file_name":"05_5221.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","description":"SEM 5800","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_04_5223 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":29548,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24462,"created_at":"2010/09/01 18:42:40 +0700","asset_file_name":"04_5223.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","description":"SEM 5800","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_03_5213 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":49383,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24461,"created_at":"2010/09/01 18:42:28 +0700","asset_file_name":"03_5213.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","description":"SEM 5800","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_02_5225 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":70406,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24460,"created_at":"2010/09/01 18:42:17 +0700","asset_file_name":"02_5225.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:18:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","description":"SEM 5800","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_01_5220 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":38542,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24459,"created_at":"2010/09/01 18:42:05 +0700","asset_file_name":"01_5220.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:18:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:56 +0700","description":"SEM 5800","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_13csend_nodec_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:19 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":18890,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":24406,"created_at":"2010/08/27 15:16:52 +0700","asset_file_name":"13CSEND_NoDEC_resize.gif","updated_at":"2011/05/31 19:18:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","description":"13C SENS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_13csend_nodec {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:21 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":21140,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":24405,"created_at":"2010/08/27 15:16:41 +0700","asset_file_name":"13CSEND_NoDEC.gif","updated_at":"2011/05/31 19:18:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","description":"13C SENS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_13csend_dec_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":20848,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":24404,"created_at":"2010/08/27 15:16:22 +0700","asset_file_name":"13CSEND_DEC_resize.gif","updated_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","description":"13C SENS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_13csend_dec {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":24335,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":24403,"created_at":"2010/08/27 15:16:05 +0700","asset_file_name":"13CSEND_DEC.gif","updated_at":"2011/05/31 19:18:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:51 +0700","description":"13C SENS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_quanta_vac_cnt {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:16 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":60896,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24255,"created_at":"2010/08/17 10:10:39 +0700","asset_file_name":"Quanta_vac_cnt.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:36 +0700","description":"Vac","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu-award-6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:47 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":145620,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24165,"created_at":"2010/08/10 17:53:31 +0700","asset_file_name":"PSU-AWARD-6.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:30 +0700","description":"PSU Award","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu-award-5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":84713,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24164,"created_at":"2010/08/10 17:53:19 +0700","asset_file_name":"PSU-AWARD-5.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:30 +0700","description":"PSU Award","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu-award-4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":78365,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24163,"created_at":"2010/08/10 17:53:07 +0700","asset_file_name":"PSU-AWARD-4.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","description":"PSU Award","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu-award-3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","media_folder_id":96,"deleted_at":null,"asset_file_size":99026,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24162,"created_at":"2010/08/10 17:52:54 +0700","asset_file_name":"PSU-AWARD-3.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:29 +0700","description":"PSU Award","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: