นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_100_5170_resize {"member_only_commentable":false,"description":"Ball Mill","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","asset_file_name":"100_5170_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7049,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82081,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/06/09 18:51:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_100_5171_resize {"member_only_commentable":false,"description":"Ball Mill","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","asset_file_name":"100_5171_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7048,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79111,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/06/09 18:50:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_100_5168_resize {"member_only_commentable":false,"description":"Ball Mill","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","asset_file_name":"100_5168_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7047,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79927,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/06/09 18:50:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_100_5167_resize {"member_only_commentable":false,"description":"Ball Mill","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","asset_file_name":"100_5167_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7046,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96000,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/06/09 18:49:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_100_5165_resize {"member_only_commentable":false,"description":"Ball Mill","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","asset_file_name":"100_5165_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132970,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/06/09 18:49:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_t-matching {"member_only_commentable":false,"description":"Ant","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:30 +0700","asset_file_name":"T-Matching.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8093,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/06/09 17:59:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lan_error {"member_only_commentable":false,"description":"hplc","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:20 +0700","asset_file_name":"LAN_Error.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167450,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/06/04 18:15:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:47:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ดอกไม้ {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:30 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6659,"last_commented_at":"2010/03/23 14:44:27 +0700","commentable":true,"asset_file_size":55409,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/05/21 18:51:05 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:38:11 +0700","comment_counter":9,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_07 {"member_only_commentable":false,"description":"Outlook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","asset_file_name":"07.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13475,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/05/21 17:07:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:44:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: