นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_06 {"description":"Outlook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6657,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/21 17:07:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"06.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:49 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":26886,"last_commented_at":null}
  • Small_05 {"description":"Outlook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6656,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/21 17:06:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"05.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:48 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":22297,"last_commented_at":null}
  • Small_04 {"description":"Outlook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6655,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/21 17:06:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"04.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:47 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":24643,"last_commented_at":null}
  • Small_03 {"description":"Outlook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6654,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/21 17:06:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"03.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":16293,"last_commented_at":null}
  • Small_02 {"description":"Outlook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6652,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/21 17:05:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"02.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:45 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20590,"last_commented_at":null}
  • Small_01 {"description":"Outlook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6650,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/21 17:05:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"01.GIF","updated_at":"2011/05/31 15:44:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:43 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":14348,"last_commented_at":null}
  • Small_coilcircuit {"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5470,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/26 09:11:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"coilcircuit.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":13164,"last_commented_at":null}
  • Small_moxon245_v-hplan {"description":"Moxon245_V-Hplan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5226,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/13 09:51:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Moxon245_V-Hplan.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:29:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:35 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":75838,"last_commented_at":null}
  • Small_moxon245_v-eplan {"description":"Moxon245_V-Eplan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5225,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/13 09:50:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Moxon245_V-Eplan.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:29:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:35 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":74890,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: