นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_moxon245mhz {"description":"Moxon","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4800,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/01 11:33:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"moxon245MHz.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":29812,"last_commented_at":null}
  • {"description":"Moxon","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":4799,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/01 11:29:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"MoxGen.zip","updated_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":19473,"last_commented_at":null}
  • Small_pht2stun {"description":"Moxon","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4798,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/01 11:28:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pht2stun.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:02 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":223264,"last_commented_at":null}
  • Small_100_4118 {"description":"Moxon","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4797,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/01 11:27:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_4118.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:24:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:01 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33286,"last_commented_at":null}
  • Small_100_4117 {"description":"Moxon","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4796,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/01 11:26:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_4117.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:24:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:00 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":93134,"last_commented_at":null}
  • Small_thum {"description":"\u0e22\u0e01\u0e19\u0e34\u0e49\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4784,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/29 08:56:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"thum.jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:23:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:23:55 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3116,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","member_only_readable":false,"id":4773,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/28 09:42:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49.swf","updated_at":"2011/06/01 15:36:41 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:36:41 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3917488,"last_commented_at":null}
  • Small_x-incubator-vert {"description":"RH Incubator","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3778,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/30 18:57:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"x-incubator-vert.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:12:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:12:34 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":69695,"last_commented_at":null}
  • Small_100_4208 {"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2b\u0e32\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3732,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/30 08:42:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_4208.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:12:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:12:05 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":126490,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: