นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_anodad {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"anodad.gif","created_at":"2008/01/29 22:46:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e42\u0e19\u0e14\u0e32\u0e14","asset_file_size":113834,"modified_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3726,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4353-vert {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4353-vert.jpg","created_at":"2008/01/29 22:43:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e42\u0e19\u0e14\u0e32\u0e14","asset_file_size":132505,"modified_at":"2011/05/31 15:12:02 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3725,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4331-vert {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4331-vert.jpg","created_at":"2008/01/29 22:43:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e42\u0e19\u0e14\u0e32\u0e14","asset_file_size":121731,"modified_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3724,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4437 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4437.JPG","created_at":"2008/01/29 09:38:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_file_size":26557,"modified_at":"2011/05/31 15:11:54 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3704,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4428-tile {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4428-tile.jpg","created_at":"2008/01/29 08:54:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e36\u0e07","asset_file_size":64911,"modified_at":"2011/05/31 15:11:51 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3695,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4306 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4306.JPG","created_at":"2008/01/28 22:29:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_file_size":11403,"modified_at":"2011/05/31 15:11:49 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3688,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4304 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4304.JPG","created_at":"2008/01/28 22:28:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_file_size":13048,"modified_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3687,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4302 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4302.JPG","created_at":"2008/01/28 22:28:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_file_size":13270,"modified_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3686,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_100_4299 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_4299.JPG","created_at":"2008/01/28 22:27:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e01","asset_file_size":12673,"modified_at":"2011/05/31 15:11:48 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3685,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: