นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_lcmsms_resize {"member_only_commentable":false,"description":"LC-MS/MS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_file_name":"LCMSMS_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3054,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65231,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/14 11:26:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_acq_mb_resize {"member_only_commentable":false,"description":"LC-MS/MS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_file_name":"ACQ_MB_resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3053,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110544,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/14 11:25:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_diagram2 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"diagram2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2901,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103528,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:14:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_diagram1 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"diagram1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2900,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":313297,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:14:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_panel {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"panel.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2898,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53337,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:04:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nmr500mhz {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"nmr500mhz.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2896,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38708,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:04:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lock_xcvr {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"lock_xcvr.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2895,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66014,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lock2 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"lock2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2894,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33850,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lock1 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"lock1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2893,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88960,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: