นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_40mhz_ref2 {"modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","id":2892,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"40mhz_ref2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":97130}
  • Small_40mhz_ref1 {"modified_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","id":2891,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"40mhz_ref1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","media_folder_id":96,"description":"NMR","created_at":"2008/01/09 13:03:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81048}
  • {"modified_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","id":1960,"commentable":true,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nora_nobra.swf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","media_folder_id":96,"description":"Nora Nobra","created_at":"2007/12/19 11:52:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":765030}
  • Small_lbv88720 {"modified_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","id":1914,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"lbv88720.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","media_folder_id":96,"description":"Z230A","created_at":"2007/12/18 14:44:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39826}
  • Small_tr_new {"modified_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","id":1913,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TR_new.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:23:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57175}
  • Small_tr_brk {"modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","id":1912,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TR_brk.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:23:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24968}
  • Small_tr220-18 {"modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","id":1911,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TR220-18.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:23:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20846}
  • Small_relay24v {"modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","id":1910,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Relay24V.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:22:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52641}
  • Small_reg_15015 {"modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","id":1909,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Reg_15015.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2007/12/18 14:22:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50929}
ขนาดย่อ: