นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

Main > sathaya.b

No folder found
  • Small_40mhz_ref2 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:04 +0700","asset_file_name":"40mhz_ref2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2892,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97130,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_40mhz_ref1 {"member_only_commentable":false,"description":"NMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:03 +0700","asset_file_name":"40mhz_ref1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2891,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81048,"media_folder_id":96,"created_at":"2008/01/09 13:03:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Nora Nobra","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","asset_file_name":"nora_nobra.swf","asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","member_only_readable":false,"id":1960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":765030,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/19 11:52:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lbv88720 {"member_only_commentable":false,"description":"Z230A","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"lbv88720.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1914,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39826,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:44:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_tr_new {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"TR_new.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1913,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57175,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:23:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_tr_brk {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"TR_brk.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24968,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:23:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_tr220-18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"TR220-18.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20846,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:23:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_relay24v {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"Relay24V.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1910,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52641,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:22:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_reg_15015 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_file_name":"Reg_15015.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1909,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50929,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/18 14:22:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:52:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: