นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_layout {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1908,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/18 14:22:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Layout.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:52:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:52:07 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":59253,"last_commented_at":null}
  • Small_kohmook_nuy {"description":"\u0e19\u0e38\u0e49\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1779,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/17 09:37:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kohmook_nuy.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:50:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:46 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":56556,"last_commented_at":null}
  • Small_lays {"description":"Take care","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1740,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 13:53:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"lays.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:33 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":30695,"last_commented_at":null}
  • {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-executable","member_only_readable":false,"id":1717,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:47:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ap105.o","updated_at":"2011/05/31 14:50:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:19 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12932,"last_commented_at":null}
  • {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"text/x-c","member_only_readable":false,"id":1716,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:47:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ap105v1.c","updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6656,"last_commented_at":null}
  • {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":1715,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:47:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"X_Logger_RH.msi","updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4438016,"last_commented_at":null}
  • Small_100_3621 {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1714,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:46:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"100_3621.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":27136,"last_commented_at":null}
  • Small_ap105_graph {"description":"Temperature and Humidity","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1713,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 10:46:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ap105_graph.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:17 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":124475,"last_commented_at":null}
  • Small_line_sch {"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1710,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/16 09:35:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"line_sch.gif","updated_at":"2011/05/31 14:50:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:15 +0700","media_folder_id":96,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":7015,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: