นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_line#4 {"modified_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","id":1709,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line#4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","media_folder_id":96,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:35:21 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32493}
  • Small_line#5 {"modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","id":1708,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line#5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","media_folder_id":96,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:35:10 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29129}
  • Small_line#3 {"modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","id":1707,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line#3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","media_folder_id":96,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:34:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20178}
  • Small_line#2 {"modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","id":1706,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line#2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","media_folder_id":96,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:34:48 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30230}
  • Small_line#1 {"modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","id":1705,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"line#1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","media_folder_id":96,"description":"Line filter","created_at":"2007/12/16 09:34:34 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25606}
  • Small_buddy-01 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","id":1515,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"buddy-01.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","media_folder_id":96,"description":"Take care","created_at":"2007/12/12 16:34:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35229}
  • Small_nk_tm#2 {"modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","id":1188,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nk_tm#2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","media_folder_id":96,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","created_at":"2007/12/04 10:41:27 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39537}
  • Small_nk_tm#1 {"modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","id":1187,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nk_tm#1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","media_folder_id":96,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","created_at":"2007/12/04 10:41:02 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37400}
  • Small_nk_tm#0 {"modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","id":1186,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nk_tm#0.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","media_folder_id":96,"description":"Temp \u0026amp; RH #1","created_at":"2007/12/04 10:40:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37965}
ขนาดย่อ: