นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_line#4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#4.jpg","created_at":"2007/12/16 09:35:21 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Line filter","asset_file_size":32493,"modified_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1709,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_line#5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#5.jpg","created_at":"2007/12/16 09:35:10 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Line filter","asset_file_size":29129,"modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1708,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_line#3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#3.jpg","created_at":"2007/12/16 09:34:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Line filter","asset_file_size":20178,"modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1707,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_line#2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#2.jpg","created_at":"2007/12/16 09:34:48 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Line filter","asset_file_size":30230,"modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1706,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_line#1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line#1.jpg","created_at":"2007/12/16 09:34:34 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Line filter","asset_file_size":25606,"modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1705,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_buddy-01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"buddy-01.JPG","created_at":"2007/12/12 16:34:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Take care","asset_file_size":35229,"modified_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1515,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nk_tm#2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nk_tm#2.JPG","created_at":"2007/12/04 10:41:27 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_file_size":39537,"modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1188,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nk_tm#1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nk_tm#1.JPG","created_at":"2007/12/04 10:41:02 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_file_size":37400,"modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1187,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nk_tm#0 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nk_tm#0.JPG","created_at":"2007/12/04 10:40:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Temp \u0026amp; RH #1","asset_file_size":37965,"modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1186,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: