นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_line#4 {"member_only_commentable":false,"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_file_name":"line#4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1709,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32493,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/16 09:35:21 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_line#5 {"member_only_commentable":false,"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_file_name":"line#5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1708,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29129,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/16 09:35:10 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_line#3 {"member_only_commentable":false,"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_file_name":"line#3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1707,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20178,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/16 09:34:59 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_line#2 {"member_only_commentable":false,"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_file_name":"line#2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30230,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/16 09:34:48 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_line#1 {"member_only_commentable":false,"description":"Line filter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_file_name":"line#1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25606,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/16 09:34:34 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_buddy-01 {"member_only_commentable":false,"description":"Take care","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","asset_file_name":"buddy-01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35229,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/12 16:34:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nk_tm#2 {"member_only_commentable":false,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"nk_tm#2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1188,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39537,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/04 10:41:27 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nk_tm#1 {"member_only_commentable":false,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"nk_tm#1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1187,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37400,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/04 10:41:02 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nk_tm#0 {"member_only_commentable":false,"description":"Temp \u0026amp; RH #1","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"nk_tm#0.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1186,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37965,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/12/04 10:40:01 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: