นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gas-4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gas-4.JPG","created_at":"2007/11/25 17:22:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gas4","asset_file_size":38890,"modified_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":779,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gas-3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gas-3.JPG","created_at":"2007/11/25 17:22:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gas3","asset_file_size":95011,"modified_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":778,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gas-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gas-2.JPG","created_at":"2007/11/25 17:22:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gas2","asset_file_size":31942,"modified_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":777,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gas-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gas-1.JPG","created_at":"2007/11/25 17:21:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gas1","asset_file_size":39546,"modified_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":776,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sec_taleban {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sec_taleban.JPG","created_at":"2007/11/24 20:33:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":65783,"modified_at":"2011/05/31 14:36:57 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":757,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dcam0269 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0269.JPG","created_at":"2007/11/19 17:02:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22 pair","asset_file_size":166983,"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":586,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dcam0268 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0268.JPG","created_at":"2007/11/19 17:01:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Filter","asset_file_size":171026,"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":585,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dcam0267 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0267.JPG","created_at":"2007/11/19 17:01:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":170250,"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":584,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dcam0266 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0266.JPG","created_at":"2007/11/19 17:01:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_file_size":170841,"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":583,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: