นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > sathaya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gas-4 {"member_only_commentable":false,"description":"gas4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_file_name":"gas-4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":779,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38890,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/25 17:22:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_gas-3 {"member_only_commentable":false,"description":"gas3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_file_name":"gas-3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95011,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/25 17:22:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_gas-2 {"member_only_commentable":false,"description":"gas2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_file_name":"gas-2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31942,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/25 17:22:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_gas-1 {"member_only_commentable":false,"description":"gas1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","asset_file_name":"gas-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39546,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/25 17:21:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sec_taleban {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","asset_file_name":"sec_taleban.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":757,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65783,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/24 20:33:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dcam0269 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22 pair","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"DCAM0269.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166983,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/19 17:02:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dcam0268 {"member_only_commentable":false,"description":"Filter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"DCAM0268.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171026,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/19 17:01:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dcam0267 {"member_only_commentable":false,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"DCAM0267.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170250,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/19 17:01:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dcam0266 {"member_only_commentable":false,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"DCAM0266.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170841,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/19 17:01:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: