นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nan07 {"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d07","asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58934,"deleted_at":null,"created_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nan07.JPG","updated_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","modified_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":215277,"last_commented_at":null}
  • Small_nan06 {"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d06","asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58933,"deleted_at":null,"created_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nan06.JPG","updated_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","modified_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":293725,"last_commented_at":null}
  • Small_nan05 {"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d05","asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58932,"deleted_at":null,"created_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nan05.JPG","updated_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","modified_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":204578,"last_commented_at":null}
  • Small_nan04 {"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d04","asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58931,"deleted_at":null,"created_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nan04.jpg","updated_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","modified_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":322369,"last_commented_at":null}
  • Small_nan03 {"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d03","asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58930,"deleted_at":null,"created_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nan03.jpg","updated_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","modified_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":287809,"last_commented_at":null}
  • Small_nan02 {"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d02","asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58929,"deleted_at":null,"created_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nan02.jpg","updated_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","modified_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":232060,"last_commented_at":null}
  • Small_nan01 {"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d","asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58928,"deleted_at":null,"created_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"nan01.jpg","updated_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","modified_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":222408,"last_commented_at":null}
  • Small_psu15 {"description":"\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58767,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu15.jpg","updated_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","modified_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":96200,"last_commented_at":null}
  • Small_color5 {"description":"\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e21","asset_updated_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58363,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"color5.jpg","updated_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","modified_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":23146,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: