นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nan07 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan07.JPG","created_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d07","asset_file_size":215277,"modified_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58934,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nan06 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan06.JPG","created_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d06","asset_file_size":293725,"modified_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58933,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nan05 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan05.JPG","created_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d05","asset_file_size":204578,"modified_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58932,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nan04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan04.jpg","created_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d04","asset_file_size":322369,"modified_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58931,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nan03 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan03.jpg","created_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d03","asset_file_size":287809,"modified_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58930,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nan02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan02.jpg","created_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d02","asset_file_size":232060,"modified_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58929,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nan01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan01.jpg","created_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d","asset_file_size":222408,"modified_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58928,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu15.jpg","created_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","asset_updated_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":96200,"modified_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58767,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_color5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"color5.jpg","created_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e21","asset_file_size":23146,"modified_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58363,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: