นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_nan07 {"created_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","asset_file_size":215277,"commentable":true,"modified_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58934,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","asset_file_name":"nan07.JPG","updated_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_nan06 {"created_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","asset_file_size":293725,"commentable":true,"modified_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58933,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d06","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","asset_file_name":"nan06.JPG","updated_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_nan05 {"created_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","asset_file_size":204578,"commentable":true,"modified_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58932,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d05","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","asset_file_name":"nan05.JPG","updated_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_nan04 {"created_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","asset_file_size":322369,"commentable":true,"modified_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58931,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d04","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","asset_file_name":"nan04.jpg","updated_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_nan03 {"created_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","asset_file_size":287809,"commentable":true,"modified_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58930,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d03","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","asset_file_name":"nan03.jpg","updated_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_nan02 {"created_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","asset_file_size":232060,"commentable":true,"modified_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58929,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d02","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","asset_file_name":"nan02.jpg","updated_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_nan01 {"created_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","asset_file_size":222408,"commentable":true,"modified_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58928,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","asset_file_name":"nan01.jpg","updated_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_psu15 {"created_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","asset_file_size":96200,"commentable":true,"modified_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58767,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e21.\u0e2d.","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","asset_file_name":"psu15.jpg","updated_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_color5 {"created_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","asset_file_size":23146,"commentable":true,"modified_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58363,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","asset_file_name":"color5.jpg","updated_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_gout3 {"created_at":"2016/06/20 16:04:04 +0700","asset_file_size":67118,"commentable":true,"modified_at":"2016/06/20 16:04:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58283,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/20 16:04:04 +0700","asset_file_name":"Gout3.jpg","updated_at":"2016/06/20 16:04:07 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_gout2 {"created_at":"2016/06/20 16:03:28 +0700","asset_file_size":71137,"commentable":true,"modified_at":"2016/06/20 16:03:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58282,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/20 16:03:28 +0700","asset_file_name":"Gout2.jpg","updated_at":"2016/06/20 16:03:31 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_gout1 {"created_at":"2016/06/20 16:03:05 +0700","asset_file_size":95047,"commentable":true,"modified_at":"2016/06/20 16:03:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58281,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/20 16:03:05 +0700","asset_file_name":"Gout1.jpg","updated_at":"2016/06/20 16:03:07 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_q2_75 {"created_at":"2016/06/17 14:12:08 +0700","asset_file_size":54817,"commentable":true,"modified_at":"2016/06/17 14:12:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58235,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e011","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/17 14:12:08 +0700","asset_file_name":"q2_75.jpg","updated_at":"2016/06/17 14:12:13 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_q1_73 {"created_at":"2016/06/17 14:10:45 +0700","asset_file_size":167104,"commentable":true,"modified_at":"2016/06/17 14:10:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58234,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/17 14:10:45 +0700","asset_file_name":"q1_73.jpg","updated_at":"2016/06/17 14:10:50 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_home {"created_at":"2016/06/15 11:23:47 +0700","asset_file_size":27366,"commentable":true,"modified_at":"2016/06/15 11:23:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58184,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/15 11:23:47 +0700","asset_file_name":"home.jpg","updated_at":"2016/06/15 11:23:54 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_watermelon {"created_at":"2016/05/31 14:17:45 +0700","asset_file_size":147514,"commentable":true,"modified_at":"2016/05/31 14:17:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":58008,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e41\u0e15\u0e07\u0e42\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/05/31 14:17:45 +0700","asset_file_name":"watermelon.jpg","updated_at":"2016/05/31 14:17:51 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_26709 {"created_at":"2016/04/25 14:45:24 +0700","asset_file_size":40774,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/25 14:45:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57622,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e1a2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/25 14:45:24 +0700","asset_file_name":"26709.jpg","updated_at":"2016/04/25 14:45:29 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_26708 {"created_at":"2016/04/25 14:45:01 +0700","asset_file_size":41385,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/25 14:45:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57621,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e1a1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/25 14:45:01 +0700","asset_file_name":"26708.jpg","updated_at":"2016/04/25 14:45:07 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_hot10 {"created_at":"2016/04/25 14:21:58 +0700","asset_file_size":774501,"commentable":true,"modified_at":"2016/04/25 14:22:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57620,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e1910","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/25 14:21:58 +0700","asset_file_name":"Hot10.jpg","updated_at":"2016/04/25 14:22:05 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_42887 {"created_at":"2016/03/14 14:57:32 +0700","asset_file_size":97285,"commentable":true,"modified_at":"2016/03/14 14:57:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57094,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e253","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/14 14:57:32 +0700","asset_file_name":"42887.jpg","updated_at":"2016/03/14 14:57:37 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_42886 {"created_at":"2016/03/14 14:57:06 +0700","asset_file_size":78389,"commentable":true,"modified_at":"2016/03/14 14:57:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57093,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e252","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/14 14:57:06 +0700","asset_file_name":"42886.jpg","updated_at":"2016/03/14 14:57:10 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_42885 {"created_at":"2016/03/14 14:56:37 +0700","asset_file_size":89105,"commentable":true,"modified_at":"2016/03/14 14:56:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57092,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e251","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/14 14:56:37 +0700","asset_file_name":"42885.jpg","updated_at":"2016/03/14 14:56:43 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_newcard {"created_at":"2016/03/08 13:34:29 +0700","asset_file_size":243498,"commentable":true,"modified_at":"2016/03/08 13:34:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":57040,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e19\u0e39","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/08 13:34:29 +0700","asset_file_name":"newcard.jpg","updated_at":"2016/03/08 13:34:36 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_86080 {"created_at":"2016/02/19 15:38:31 +0700","asset_file_size":74514,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:38:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56680,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c10","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:38:30 +0700","asset_file_name":"86080.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:38:37 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_86052 {"created_at":"2016/02/19 15:38:09 +0700","asset_file_size":100172,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:38:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56678,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c09","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:38:09 +0700","asset_file_name":"86052.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:38:14 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_85903 {"created_at":"2016/02/19 15:37:35 +0700","asset_file_size":67159,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:37:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56676,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:37:35 +0700","asset_file_name":"85903.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:37:41 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_85902 {"created_at":"2016/02/19 15:37:06 +0700","asset_file_size":62756,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:37:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56674,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:37:06 +0700","asset_file_name":"85902.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:37:08 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_37120 {"created_at":"2016/02/19 15:36:44 +0700","asset_file_size":84145,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:36:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56673,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c06","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:36:44 +0700","asset_file_name":"37120.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:36:47 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_37118 {"created_at":"2016/02/19 15:36:12 +0700","asset_file_size":95355,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:36:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56672,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c05","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:36:12 +0700","asset_file_name":"37118.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:36:15 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_37111 {"created_at":"2016/02/19 15:35:44 +0700","asset_file_size":99344,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:35:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56670,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c04","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:44 +0700","asset_file_name":"37111.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:35:47 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_37108 {"created_at":"2016/02/19 15:35:24 +0700","asset_file_size":97586,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:35:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56669,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c03","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:24 +0700","asset_file_name":"37108.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:35:26 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_36882 {"created_at":"2016/02/19 15:35:03 +0700","asset_file_size":93416,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:35:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56668,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c02","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:03 +0700","asset_file_name":"36882.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:35:09 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_36880 {"created_at":"2016/02/19 15:34:42 +0700","asset_file_size":91247,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/19 15:34:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56667,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c01","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:34:42 +0700","asset_file_name":"36880.jpg","updated_at":"2016/02/19 15:34:47 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_bank05 {"created_at":"2016/02/15 10:18:34 +0700","asset_file_size":114740,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/15 10:18:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56615,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e235","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:18:34 +0700","asset_file_name":"bank05.jpg","updated_at":"2016/02/15 10:18:36 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_bank04 {"created_at":"2016/02/15 10:17:38 +0700","asset_file_size":105108,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/15 10:17:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56614,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e234","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:17:38 +0700","asset_file_name":"bank04.jpg","updated_at":"2016/02/15 10:17:40 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_bank03 {"created_at":"2016/02/15 10:17:13 +0700","asset_file_size":97528,"commentable":true,"modified_at":"2016/02/15 10:17:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":56613,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e233","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:17:13 +0700","asset_file_name":"bank03.jpg","updated_at":"2016/02/15 10:17:19 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: