นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_nan07 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan07.JPG","created_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d07","asset_file_size":215277,"modified_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58934,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nan06 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan06.JPG","created_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d06","asset_file_size":293725,"modified_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58933,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nan05 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan05.JPG","created_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d05","asset_file_size":204578,"modified_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58932,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nan04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan04.jpg","created_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d04","asset_file_size":322369,"modified_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58931,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nan03 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan03.jpg","created_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d03","asset_file_size":287809,"modified_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58930,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nan02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan02.jpg","created_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d02","asset_file_size":232060,"modified_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58929,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nan01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan01.jpg","created_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d","asset_file_size":222408,"modified_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58928,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psu15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu15.jpg","created_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","asset_updated_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":96200,"modified_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58767,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_color5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"color5.jpg","created_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","asset_updated_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e21","asset_file_size":23146,"modified_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58363,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gout3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gout3.jpg","created_at":"2016/06/20 16:04:04 +0700","asset_updated_at":"2016/06/20 16:04:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/20 16:04:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c3","asset_file_size":67118,"modified_at":"2016/06/20 16:04:07 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58283,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gout2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gout2.jpg","created_at":"2016/06/20 16:03:28 +0700","asset_updated_at":"2016/06/20 16:03:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/20 16:03:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c2","asset_file_size":71137,"modified_at":"2016/06/20 16:03:31 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58282,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gout1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gout1.jpg","created_at":"2016/06/20 16:03:05 +0700","asset_updated_at":"2016/06/20 16:03:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/20 16:03:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c1","asset_file_size":95047,"modified_at":"2016/06/20 16:03:07 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58281,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_q2_75 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"q2_75.jpg","created_at":"2016/06/17 14:12:08 +0700","asset_updated_at":"2016/06/17 14:12:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/17 14:12:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e011","asset_file_size":54817,"modified_at":"2016/06/17 14:12:13 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58235,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_q1_73 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"q1_73.jpg","created_at":"2016/06/17 14:10:45 +0700","asset_updated_at":"2016/06/17 14:10:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/17 14:10:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01","asset_file_size":167104,"modified_at":"2016/06/17 14:10:50 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58234,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_home {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"home.jpg","created_at":"2016/06/15 11:23:47 +0700","asset_updated_at":"2016/06/15 11:23:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/15 11:23:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_file_size":27366,"modified_at":"2016/06/15 11:23:54 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58184,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_watermelon {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"watermelon.jpg","created_at":"2016/05/31 14:17:45 +0700","asset_updated_at":"2016/05/31 14:17:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/31 14:17:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e15\u0e07\u0e42\u0e21","asset_file_size":147514,"modified_at":"2016/05/31 14:17:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58008,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26709 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26709.jpg","created_at":"2016/04/25 14:45:24 +0700","asset_updated_at":"2016/04/25 14:45:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/25 14:45:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e1a2","asset_file_size":40774,"modified_at":"2016/04/25 14:45:29 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57622,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26708 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26708.jpg","created_at":"2016/04/25 14:45:01 +0700","asset_updated_at":"2016/04/25 14:45:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/25 14:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e1a1","asset_file_size":41385,"modified_at":"2016/04/25 14:45:07 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57621,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hot10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hot10.jpg","created_at":"2016/04/25 14:21:58 +0700","asset_updated_at":"2016/04/25 14:21:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/25 14:22:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e1910","asset_file_size":774501,"modified_at":"2016/04/25 14:22:05 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57620,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_42887 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42887.jpg","created_at":"2016/03/14 14:57:32 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 14:57:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/14 14:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e253","asset_file_size":97285,"modified_at":"2016/03/14 14:57:37 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57094,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_42886 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42886.jpg","created_at":"2016/03/14 14:57:06 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 14:57:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/14 14:57:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e252","asset_file_size":78389,"modified_at":"2016/03/14 14:57:10 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57093,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_42885 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42885.jpg","created_at":"2016/03/14 14:56:37 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 14:56:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/14 14:56:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e251","asset_file_size":89105,"modified_at":"2016/03/14 14:56:43 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57092,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_newcard {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newcard.jpg","created_at":"2016/03/08 13:34:29 +0700","asset_updated_at":"2016/03/08 13:34:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/08 13:34:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e19\u0e39","asset_file_size":243498,"modified_at":"2016/03/08 13:34:36 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57040,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_86080 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"86080.jpg","created_at":"2016/02/19 15:38:31 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:38:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/19 15:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c10","asset_file_size":74514,"modified_at":"2016/02/19 15:38:37 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56680,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_86052 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"86052.jpg","created_at":"2016/02/19 15:38:09 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 15:38:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/19 15:38:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c09","asset_file_size":100172,"modified_at":"2016/02/19 15:38:14 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56678,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: