นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_porktee2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porktee2.jpg","created_at":"2015/04/21 16:35:05 +0700","asset_updated_at":"2015/04/21 16:35:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:35:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b2","asset_file_size":119384,"modified_at":"2015/04/21 16:35:08 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52321,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_porktee1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porktee1.jpg","created_at":"2015/04/21 16:34:43 +0700","asset_updated_at":"2015/04/21 16:34:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:34:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b1","asset_file_size":118653,"modified_at":"2015/04/21 16:34:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52320,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pork4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pork4.jpg","created_at":"2015/04/16 10:03:03 +0700","asset_updated_at":"2015/04/16 10:03:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/16 10:03:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e343","asset_file_size":28471,"modified_at":"2015/04/16 10:03:08 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52110,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pork3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pork3.jpg","created_at":"2015/04/16 10:02:41 +0700","asset_updated_at":"2015/04/16 10:02:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/16 10:02:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e342","asset_file_size":30514,"modified_at":"2015/04/16 10:02:46 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52109,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pork2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pork2.jpg","created_at":"2015/04/16 10:02:15 +0700","asset_updated_at":"2015/04/16 10:02:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/16 10:02:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e341","asset_file_size":33479,"modified_at":"2015/04/16 10:02:20 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52108,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_joke06 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"joke06.jpg","created_at":"2015/04/08 15:35:08 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:35:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:35:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c6","asset_file_size":56446,"modified_at":"2015/04/08 15:35:14 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51985,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_joke05 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"joke05.jpg","created_at":"2015/04/08 15:34:47 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:34:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:34:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c5","asset_file_size":127745,"modified_at":"2015/04/08 15:34:53 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51984,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_joke04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"joke04.jpg","created_at":"2015/04/08 15:34:24 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:34:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:34:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c4","asset_file_size":52027,"modified_at":"2015/04/08 15:34:26 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51983,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_joke03 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"joke03.jpg","created_at":"2015/04/08 15:30:01 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:30:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:30:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c3","asset_file_size":103405,"modified_at":"2015/04/08 15:30:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51982,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: