นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_porktee2 {"modified_at":"2015/04/21 16:35:08 +0700","id":52321,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"porktee2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:35:08 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b2","created_at":"2015/04/21 16:35:05 +0700","asset_updated_at":"2015/04/21 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":119384}
  • Small_porktee1 {"modified_at":"2015/04/21 16:34:47 +0700","id":52320,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"porktee1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:34:47 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b1","created_at":"2015/04/21 16:34:43 +0700","asset_updated_at":"2015/04/21 16:34:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118653}
  • Small_pork4 {"modified_at":"2015/04/16 10:03:08 +0700","id":52110,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pork4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/16 10:03:08 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e343","created_at":"2015/04/16 10:03:03 +0700","asset_updated_at":"2015/04/16 10:03:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28471}
  • Small_pork3 {"modified_at":"2015/04/16 10:02:46 +0700","id":52109,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pork3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/16 10:02:46 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e342","created_at":"2015/04/16 10:02:41 +0700","asset_updated_at":"2015/04/16 10:02:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30514}
  • Small_pork2 {"modified_at":"2015/04/16 10:02:20 +0700","id":52108,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pork2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/16 10:02:20 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e41\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e341","created_at":"2015/04/16 10:02:15 +0700","asset_updated_at":"2015/04/16 10:02:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33479}
  • Small_joke06 {"modified_at":"2015/04/08 15:35:14 +0700","id":51985,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joke06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:35:14 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c6","created_at":"2015/04/08 15:35:08 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:35:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56446}
  • Small_joke05 {"modified_at":"2015/04/08 15:34:53 +0700","id":51984,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joke05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:34:53 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c5","created_at":"2015/04/08 15:34:47 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:34:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127745}
  • Small_joke04 {"modified_at":"2015/04/08 15:34:26 +0700","id":51983,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joke04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:34:26 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c4","created_at":"2015/04/08 15:34:24 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:34:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52027}
  • Small_joke03 {"modified_at":"2015/04/08 15:30:04 +0700","id":51982,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joke03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/08 15:30:04 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c3","created_at":"2015/04/08 15:30:01 +0700","asset_updated_at":"2015/04/08 15:30:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103405}
ขนาดย่อ: