นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
 • Ico64_clock {"created_at":"2013/12/31 12:50:03 +0700","asset_file_size":116331,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/31 12:50:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":44152,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e321","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/31 12:50:03 +0700","asset_file_name":"clock.jpg.jpg","updated_at":"2013/12/31 12:50:08 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_newyear {"created_at":"2013/12/31 12:47:37 +0700","asset_file_size":71671,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/31 12:47:44 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":44151,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/31 12:47:37 +0700","asset_file_name":"newyear.jpg.jpg","updated_at":"2013/12/31 12:47:44 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_pineapple {"created_at":"2013/12/24 21:48:43 +0700","asset_file_size":11133,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/24 21:48:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":44110,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e23\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/24 21:48:43 +0700","asset_file_name":"pineapple.jpg","updated_at":"2013/12/24 21:48:49 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_salum3 {"created_at":"2013/12/17 21:00:57 +0700","asset_file_size":58697,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/17 21:01:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":44057,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e193","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/17 21:00:57 +0700","asset_file_name":"salum3.jpg","updated_at":"2013/12/17 21:01:05 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_salum2 {"created_at":"2013/12/17 21:00:02 +0700","asset_file_size":82220,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/17 21:00:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":44056,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e192","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/17 21:00:02 +0700","asset_file_name":"salum2.jpg","updated_at":"2013/12/17 21:00:08 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_salum1 {"created_at":"2013/12/17 20:59:29 +0700","asset_file_size":86960,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/17 20:59:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":44055,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e191","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/17 20:59:29 +0700","asset_file_name":"salum1.jpg","updated_at":"2013/12/17 20:59:38 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_fish1 {"created_at":"2013/12/12 15:35:41 +0700","asset_file_size":10859,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/12 15:35:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43999,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e23\u0e32\u0e01\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/12 15:35:41 +0700","asset_file_name":"fish1.jpg","updated_at":"2013/12/12 15:35:50 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_add {"created_at":"2013/12/10 14:35:03 +0700","asset_file_size":10893,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/10 14:35:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43948,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/10 14:35:03 +0700","asset_file_name":"add.jpg.jpg","updated_at":"2013/12/10 14:35:11 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_language {"created_at":"2013/12/07 19:47:02 +0700","asset_file_size":34791,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/07 19:47:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43922,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/07 19:47:02 +0700","asset_file_name":"language.jpg","updated_at":"2013/12/07 19:47:12 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_body {"created_at":"2013/11/23 19:26:24 +0700","asset_file_size":197488,"commentable":true,"modified_at":"2013/11/23 19:26:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43788,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/23 19:26:24 +0700","asset_file_name":"body.jpg","updated_at":"2013/11/23 19:26:29 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_yim {"created_at":"2013/11/23 19:11:41 +0700","asset_file_size":81990,"commentable":true,"modified_at":"2013/11/23 19:11:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43787,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/23 19:11:41 +0700","asset_file_name":"yim.jpg","updated_at":"2013/11/23 19:11:45 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_picture2 {"created_at":"2013/11/19 15:41:04 +0700","asset_file_size":158150,"commentable":true,"modified_at":"2013/11/19 15:41:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43708,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"web si","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/19 15:41:04 +0700","asset_file_name":"Picture2.jpg","updated_at":"2013/11/19 15:41:12 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_picture1 {"created_at":"2013/11/19 15:30:57 +0700","asset_file_size":89382,"commentable":true,"modified_at":"2013/11/19 15:31:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43707,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"web sis","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/19 15:30:57 +0700","asset_file_name":"Picture1.jpg","updated_at":"2013/11/19 15:31:02 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_flower1 {"created_at":"2013/11/19 10:36:36 +0700","asset_file_size":72825,"commentable":true,"modified_at":"2013/12/04 21:27:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43698,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/12/04 21:27:28 +0700","asset_file_name":"flower1.jpg","updated_at":"2013/12/04 21:27:32 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_160521 {"created_at":"2013/11/08 21:06:13 +0700","asset_file_size":144727,"commentable":true,"modified_at":"2013/11/08 21:06:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43565,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/08 21:06:13 +0700","asset_file_name":"160521.jpg","updated_at":"2013/11/08 21:06:19 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_bag2 {"created_at":"2013/11/08 10:02:03 +0700","asset_file_size":80989,"commentable":true,"modified_at":"2013/11/08 10:03:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43558,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e1e\u0e32\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/08 10:02:03 +0700","asset_file_name":"bag2.JPG","updated_at":"2013/11/08 10:03:36 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_bag1 {"created_at":"2013/11/08 10:01:22 +0700","asset_file_size":78516,"commentable":true,"modified_at":"2013/11/08 10:03:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43557,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/08 10:01:22 +0700","asset_file_name":"bag1.JPG","updated_at":"2013/11/08 10:03:34 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_bag02 {"created_at":"2013/11/08 09:49:17 +0700","asset_file_size":118371,"commentable":true,"modified_at":"2013/11/08 10:03:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43555,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e322","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/08 09:49:17 +0700","asset_file_name":"bag02.JPG","updated_at":"2013/11/08 10:03:24 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_bag01 {"created_at":"2013/11/08 09:48:46 +0700","asset_file_size":116575,"commentable":true,"modified_at":"2013/11/08 10:03:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43554,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e321","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/11/08 09:48:46 +0700","asset_file_name":"bag01.JPG","updated_at":"2013/11/08 10:03:21 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_happy {"created_at":"2013/10/18 14:50:22 +0700","asset_file_size":121789,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/18 14:50:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43260,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/18 14:50:22 +0700","asset_file_name":"happy.jpg.jpg","updated_at":"2013/10/18 14:50:33 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_table {"created_at":"2013/10/18 14:22:47 +0700","asset_file_size":187968,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/18 14:22:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43259,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/18 14:22:47 +0700","asset_file_name":"table.jpg","updated_at":"2013/10/18 14:22:53 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_paper {"created_at":"2013/10/08 14:23:04 +0700","asset_file_size":83667,"commentable":true,"modified_at":"2014/03/05 15:41:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43147,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/08 14:23:04 +0700","asset_file_name":"paper.jpg","updated_at":"2014/03/05 15:41:02 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_shop {"created_at":"2013/10/08 14:07:42 +0700","asset_file_size":27176,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/08 14:07:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43146,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e0a\u0e2d\u0e1b\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/08 14:07:42 +0700","asset_file_name":"shop.jpg","updated_at":"2013/10/08 14:07:48 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_team {"created_at":"2013/10/08 11:52:14 +0700","asset_file_size":45525,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/08 11:52:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43145,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e17\u0e35\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/08 11:52:14 +0700","asset_file_name":"team.jpg","updated_at":"2013/10/08 11:52:20 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_wood {"created_at":"2013/09/06 16:21:04 +0700","asset_file_size":6007,"commentable":true,"modified_at":"2013/09/06 16:21:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":42636,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e44\u0e21\u0e49","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/06 16:21:03 +0700","asset_file_name":"wood.jpg","updated_at":"2013/09/06 16:21:11 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_chang {"created_at":"2013/09/06 16:20:33 +0700","asset_file_size":47453,"commentable":true,"modified_at":"2013/09/06 16:20:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":42635,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/09/06 16:20:33 +0700","asset_file_name":"chang.jpg","updated_at":"2013/09/06 16:20:43 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_like {"created_at":"2013/08/17 16:21:46 +0700","asset_file_size":105010,"commentable":true,"modified_at":"2013/08/17 16:21:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":42183,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e0a\u0e2d\u0e1a","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/17 16:21:46 +0700","asset_file_name":"like.jpg","updated_at":"2013/08/17 16:21:49 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_sleep1 {"created_at":"2013/08/17 16:04:21 +0700","asset_file_size":5469,"commentable":true,"modified_at":"2013/08/17 16:04:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":42182,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e04\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/17 16:04:21 +0700","asset_file_name":"sleep1.jpg","updated_at":"2013/08/17 16:04:22 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_kan1 {"created_at":"2013/08/16 21:56:33 +0700","asset_file_size":8639,"commentable":true,"modified_at":"2013/08/16 21:56:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":42176,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e04\u0e32\u0e192","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/16 21:56:33 +0700","asset_file_name":"kan1.jpg","updated_at":"2013/08/16 21:56:35 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_kan2 {"created_at":"2013/08/16 21:56:02 +0700","asset_file_size":11590,"commentable":true,"modified_at":"2013/08/16 21:56:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":42175,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e04\u0e32\u0e191","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/16 21:56:02 +0700","asset_file_name":"kan2.jpg","updated_at":"2013/08/16 21:56:09 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_cat {"created_at":"2013/08/16 21:17:18 +0700","asset_file_size":8981,"commentable":true,"modified_at":"2013/08/16 21:17:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":42174,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e41\u0e21\u0e27\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/16 21:17:18 +0700","asset_file_name":"cat.jpg","updated_at":"2013/08/16 21:17:21 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_pao {"created_at":"2013/08/01 17:39:47 +0700","asset_file_size":15325,"commentable":true,"modified_at":"2013/08/01 17:39:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":41800,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/01 17:39:47 +0700","asset_file_name":"pao.jpg","updated_at":"2013/08/01 17:39:53 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_nail {"created_at":"2013/08/01 15:03:00 +0700","asset_file_size":35665,"commentable":true,"modified_at":"2013/08/01 15:03:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":41784,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e15\u0e30\u0e1b\u0e39","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/08/01 15:03:00 +0700","asset_file_name":"nail.jpg","updated_at":"2013/08/01 15:03:06 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_bandai {"created_at":"2013/07/13 11:23:29 +0700","asset_file_size":36426,"commentable":true,"modified_at":"2013/07/13 11:23:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":41324,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/13 11:23:29 +0700","asset_file_name":"bandai.jpg","updated_at":"2013/07/13 11:23:32 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_apple4 {"created_at":"2013/07/10 14:10:46 +0700","asset_file_size":21603,"commentable":true,"modified_at":"2013/07/10 14:10:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":41293,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:10:46 +0700","asset_file_name":"apple4.jpg","updated_at":"2013/07/10 14:10:48 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
 • Ico64_apple3 {"created_at":"2013/07/10 14:10:12 +0700","asset_file_size":20673,"commentable":true,"modified_at":"2013/07/10 14:10:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":41292,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/10 14:10:12 +0700","asset_file_name":"apple3.jpg","updated_at":"2013/07/10 14:10:15 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: