นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_wiriya {"asset_file_name":"wiriya.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/15 16:04:56 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e34\u0e21\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/07/15 16:04:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/15 15:39:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55222,"id":47426,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/15 15:39:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_padthai {"asset_file_name":"padthai.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/07 14:25:38 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17","updated_at":"2014/07/07 14:25:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/07 14:25:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62470,"id":47297,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/07 14:25:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_temple {"asset_file_name":"temple.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/01 13:17:59 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22\u0e1a","updated_at":"2014/07/01 13:17:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/01 13:17:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":241204,"id":47197,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/01 13:17:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tien {"asset_file_name":"tien.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/01 13:04:50 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","updated_at":"2014/07/01 13:04:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/01 13:04:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46770,"id":47196,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/01 13:04:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_arr {"asset_file_name":"arr.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/24 16:17:33 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e49\u0e32","updated_at":"2014/06/24 16:17:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/24 16:17:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157639,"id":47128,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/24 16:17:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_saladthai {"asset_file_name":"saladthai.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/17 15:26:48 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e22","updated_at":"2014/06/17 15:26:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/17 15:26:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22278,"id":47048,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/17 15:26:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_thaihouse {"asset_file_name":"thaihouse.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/11 15:03:45 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22","updated_at":"2014/06/11 15:03:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/11 14:59:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47772,"id":46965,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/11 14:59:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pa {"asset_file_name":"pa.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/11 14:04:03 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19","updated_at":"2014/06/11 14:04:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/11 13:41:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43885,"id":46952,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/11 13:41:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sweet {"asset_file_name":"sweet.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/06 16:03:09 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e44\u0e21\u0e15\u0e23\u0e35","updated_at":"2014/06/06 16:03:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/06 15:42:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67232,"id":46918,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/06 15:42:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tea {"asset_file_name":"tea.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/31 20:03:17 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e21","updated_at":"2014/05/31 20:03:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/31 19:48:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133657,"id":46831,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/31 19:48:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vietnam9 {"asset_file_name":"vietnam9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 15:03:45 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e219","updated_at":"2014/05/30 15:03:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 14:57:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124309,"id":46819,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:57:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vietnam8 {"asset_file_name":"vietnam8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 15:03:41 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e218","updated_at":"2014/05/30 15:03:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 14:57:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136668,"id":46818,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:57:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vietnam7 {"asset_file_name":"vietnam7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 15:03:36 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e217","updated_at":"2014/05/30 15:03:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 14:57:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101521,"id":46817,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:57:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vietnam6 {"asset_file_name":"vietnam6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 15:03:31 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e216","updated_at":"2014/05/30 15:03:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 14:56:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":132166,"id":46816,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:56:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vietnam5 {"asset_file_name":"vietnam5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 15:03:25 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e215","updated_at":"2014/05/30 15:03:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 14:56:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77717,"id":46815,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vietnam4 {"asset_file_name":"vietnam4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 15:03:21 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e214","updated_at":"2014/05/30 15:03:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 14:56:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60086,"id":46814,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:56:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vietnam3 {"asset_file_name":"vietnam3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 15:03:16 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e213","updated_at":"2014/05/30 15:03:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 14:55:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56664,"id":46813,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:55:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vietnam2 {"asset_file_name":"vietnam2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 15:03:12 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e212","updated_at":"2014/05/30 15:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 14:55:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95913,"id":46812,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:55:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_vietnam1 {"asset_file_name":"vietnam1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 15:03:06 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e211","updated_at":"2014/05/30 15:03:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 14:54:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103799,"id":46811,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:54:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bussaba4 {"asset_file_name":"bussaba4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/26 14:04:00 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e324","updated_at":"2014/05/26 14:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/26 13:28:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61476,"id":46766,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/26 13:28:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bussaba3 {"asset_file_name":"bussaba3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/26 14:03:56 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e323","updated_at":"2014/05/26 14:03:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/26 13:27:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51132,"id":46765,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/26 13:27:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bussaba2 {"asset_file_name":"bussaba2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/26 14:03:51 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e322","updated_at":"2014/05/26 14:03:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/26 13:27:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45682,"id":46764,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/26 13:27:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bussaba1 {"asset_file_name":"bussaba1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/26 14:03:46 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e321","updated_at":"2014/05/26 14:03:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/26 13:26:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72443,"id":46763,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/26 13:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_chichen3 {"asset_file_name":"chichen3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/26 11:26:20 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e01\u0e483","updated_at":"2014/05/26 11:26:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/26 11:26:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128643,"id":46762,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/26 11:26:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_chichen2 {"asset_file_name":"chichen2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/26 11:26:02 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e01\u0e482","updated_at":"2014/05/26 11:26:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/26 11:25:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110594,"id":46761,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/26 11:25:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: